Benim hakkımda bildikleri kaymasına

Benim hakkımda bildikleri kaymasına

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Azgınlığım başıma iş açtı aslında genç kız olunca deliğim kaşınmaya ilaveten.
info başlamıştı bende evde seks filimleri izler kendimi orgazm etmeye çalışırdım gene odada izlerken evdeki genç erkeğe yakalandım oda beni tehtit etti seni söylerim diye artık ne dese yapar duruma geldim ama benden seks isteyeceğini düşünmemiştim benimde canım seks isteyince ses çıkartmadım

Aradan 1 sene geçti artık daha çok arzularım vardı ve yapacak bir şey kalmamıştı boyun eğiyordum abime.
Sessiz sessiz, bir iki erkek arkadaş edindim ve sürttüm ama görmedim bile elbise üzerinden sadece sertliğini hissettim.
Hep gözümü kapatır hayal ederim acaba nasıllar diye çünkü kuzenim Mert’in çükünden başkasını görmedim O’nun da altını değiştirirken, abim iyi bari ondan saklamıyor

Üzerinde bir şort vardı abimin, bursa escort atlet pislenmiş çamur içinde şortta kirliydi ama köpek ne hali varsa görsün.
Abimi yatağa taşıyana kadar anam ağladı resmen, yatağa attığımda hala içinden mırıldanıyordu, “ ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum ” abim olmasa anlamam, iğrenç ve anlaşılmaz bir sesle ama yatağa koyduğum gibi başı yana yatta.

Giderken şortun arasından abimin sikinin kesesini gördüm, iğrenç kıllı ve kara bir şeydi.
Bakışlarım orda kaldı, canlı canlı ilk defa birinin sikinin kesesini görmüştüm o da kahrolası abimdi.

İçeri girdiğimde, odama abimin bacaklarının arasında, azıcık görünen kesesi aklımdan çıkmadı.
Çok uzatmamak için kısa keserek anlatsam da 2 saat kadar gidip tekrar bakmak için bocaladım, escort bursa 1 – 2 sefer gittim bile ama korkuyla geri döndüm ve en sonunda abime sanki bir şey olmuşta merak etmiş gibi kendimi abimi uyandırmaya çalışırken buldum.

Abim uyanmadı, abim her zaman geniş şeyler giyerdi, şortunun bacak arasını hafif araladım siki oradaydı, az ama görülüyordu.
Ne de kalındı… Dokunsam kızar mıydı? Hayır! Haberi olmazdı, ellerim, kesesine ve sikine siki kalkıyordu, hayret etmişti acaba uyanıktı bana mı numara yapıyordu.
Üstümü düzelttim, son kez salladım yeni gelmiş gibi kalkması ama siki kalkıyordu.
En sonunda şortunu sıyırdım abimin, vücudu çok güzeldi, siki de neredeyse sertti ama tam değil, acaba ağzıma alsam uyanır mıydı? Ee ısı farkı ama aldım, abimin siki ağzımın içindeydi ve tamamen bursa escort bayan kalkmıştı.

Banyoya gittim, krem sürdüm amıma ve sırt üstü yatan abimin sikini içime alır gibi sürttüm gerçekten kalındı ve biraz daha itsem girecekti sanki… Abimin suratında bir ifade vardı ama anlatamayacağım kadar garip, o an nefesim kesilmişti zevktin.

Bir şey fark ettim, abim bilmeden, bilinçsizce sikinin girmesi için gövdesini kaldırıyordu az ve ben o cesaretle yavaşça ittim, başı girdiğinde sanki içime jiletler atıldı ama korktum ve hemen çıkarttım acaba kızlığım bozulmuş muydu, .
Sevindim okey, bunu nasıl açıklardım.

Kremi bu sefer götüme sürdüm ve yavaşça başına değdirdim, abim bilinçsizce yeniden itiyor ve yarı rüya aleminde yarı gerçek gibi inliyordu, yarım saat sonra götümün deliğine oturmuştu sikinin başı.
O ana kadar uyanmayan asla uyanmazdı ve ben bastırdım artık abimin siki tamamen içimdeydi, götümü havaya kaldırdım ve indirdim kendimi çok iyi hissediyordum bunlar bir şey olmazdı ki, nolacaktı.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Biri Uzun Diğeri Kalındı (Alıntı)

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Biri Uzun Diğeri Kalındı (Alıntı)
Merhaba ben Ahmet 31 ya??nday?m. E?im Ay?in ise 26 ya??nda. 5 y?ll?k evliyiz. E?imle neredeyse bütün tabular? y?kt?k. Sex hayat?m?z oldukça renklidir. Eylül 2007 de e?imle ba?ba?a mangal yapmak için da?a ç?km??t?k. Da?da çok güzel saatler geçirdik mangal?m?z? yakt?k, bol bol içki içtik ve özgürce sevi?tik. Dönü? için yola koyuldu?umuzda da? yolunda arabam?z ar?za yapt?. Hava kararmaya ba?lam??t? ne yapal?m diye dü?ünürken yak?nlarda bir kulübe gördük ve kulübeye do?ru yürümeye ba?lad?k. Hava karard?kça so?umaya ba?lam??t?. Kulübeye vard???m?zda kap?y? çald?k. Kap?y? açan 18-19 ya?lar?nda bir gençti. Arabam?z?n ar?zaland???n? ve da? ba??nda kald???m?z? söyledik. Bizi içeri davet etti. ?çeriye girdi?imizde ayn? ya?larda bir genç daha vard?. ?ki arkada? çobanl?k yap?yorlarm??. Çobanlar bizi sofraya buyur ettiler. E?imde mini etek oldu?undan yer sofras?na oturdu?unda bacaklar?n?n bütün güzelli?i gözler önüne serildi. ?ki genç gözlerini Ay?in’in bacaklar?ndan ay?ram?yorlar. Ay?in’de arada bir bacaklar?n? aralayarak k?rm?z? külodunu gösterip gençleri azd?r?yordu. Gençlerin önlerindeki çad?rlara bak?l?rsa yaraklar? oldukça büyüktü. E?im Ay?in’in fantazilerinde hep büyük yarakla sikilmek vard?. Bu akl?ma gelince, gençlere arabam?zda bira oldu?unu al?p gelirlerse içebilece?imizi söyledim. Ad? Murat olan araban?n anahtar?n? alarak biralar? al?p geldi. Birer bira açarak hepbirlikte içmeye ba?lad?k. Ay?in’in ete?i iyice s?yr?lm?? bacaklar?n?n aras?ndan k?rm?z? külodu iyice meydana ç?km??t?, arada bir e?ilerek muhte?em gö?üslerinide gençlere sergiliyordu. Ay?in tuvalete gitmek istedi?ini söyleyince d??ar?da olan tuvalete beraber gittik. D??ar?da kar?ma ne yapmak istedi?ini sordu?umda görmedinmi çobanlar?n önündeki çad?rlar? eminim yaraklar? çok büyüktür, müsaade edersen fantazimi gerçekle?tirmek istiyorum, hem sende seyredersin dedi. Kar?m ihtiyac?n? giderdikten sonra kulübeye geri döndük. Art?k amac?m?z belliydi Ay?in bu gençlere kendini siktirecekti. Benden onay ald?ktan sonra daha rahat hareket etmeye ba?lam??t?. Ay?in art?k her taraf?n? çobanlara sergiliyordu. Sohbetimizde giderek sekse dönmü?tü. Gençlere evli olup olmad?klar?n? sordu. Hay?r cevab?n? al?nca onlara hiç bir kad?nla yat?p yatmad?klar?n? sordu. Gençler utanarak yatmad?klar?n? söylediler. Ay?in o zaman siz hiç ç?plak kad?nda görmemi?sinizdir dedi, onlarda canl? olarak görmediklerini ancak resimlerde gördüklerini söylediler. Bunun üzerine Ay?in aya?a kalkarak ba?lad? yava? yava? soyunmaya resmen çobanlara striptiz yap?yordu. Üzerinde sadece küloduyla südyeni kald???nda Murat’la Can’?n aras?na oturup pantalonlar?n?n önündeki çad?rlara el att?. Gençler ?ok olmu?lard?. Sonrada onlar? soymaya ba?lad?. Önce Murat soyundu kar?m Murat’?n kilodunu indirdi?inde gözlerime inanamad?m aleti en az 20 cm di. Sonra Can’?n kilodunu indirdi onunki Murat’?nkinden biraz k?sayd? ama çok kal?nd?. Benimk**e fena say?lmaz 16 cm ama çobanlar?n yaraklar? porno filmlerde gördüklerimiz gibiydi. Ay?in önce Murat’?n yara??n? a?z?na al?p emmeye ba?lad? fakat ancak yar?s?n? alabiliyordu a?z?na. Bir eliylede Can’?n yara??n? s?vazl?yordu. Bu arada bende soyundum ve ba?lad?m kar?m?n am?n? yalamaya. Kar?m?n hiç bu kadar suland???n? görmemi?tim. Am?n?n sular? bacaklar?ndan ak?yordu. Beni iterek sen bu gece sadece seyredeceksin dedi. Ard?ndan çobanlar?n yer yata??na uzand?, bacaklar?n? iki yana ay?rarak karn?na do?ru toplad? ve Murat’?n yara??n? eliyle tuttu, kafas?n? am?n?n dudaklar?na sürterek ?slat?p deli?ine dayad?. Murat bir yüklendi 20 cm yara?? köküne kadar tek hamlede soktu o an Ay?in’in gözleri yerinden f?rlad?. Can? fena yanm??t? ve ç??l??? bast?. Eeee çoban ilk defa am sikiyor ne bilsin böyle büyük bir yarra??n al??t?rmadan sokulmayaca??n?. Sonra kar?m?n am? al??t? bu koca yarra?a ama Murat birkaç gitgelden sonra bo?ald?. Kar?m bu sefer Can’? yat?rd? ve ata biner gibi üstüne oturup Can’?n çok kal?n olan sikini am?n?n dudaklar? aras?na sürtüp güzelce ?slatt?. Sonra deli?ine dayay?p yava? yava? oturuyor, ama o kal?n yara?? köküne kadar almakta çok zorlan?yordu. Son bir hamle ile dibine kadar alm??t?. Oturup kalkarak Can’?n kal?n yara??n?n tad?n? ç?kar?yordu. Can’la ayn? anda bo?ald?lar, kar?m Can’?n kal?n yara??n?n üzerinden kalkt???nda am?ndan hem Murat’?n hemde Can’?n dölleri bacaklar?na do?ru s?z?yordu. E?im Ay?in iyice azm??t? ba?lad? tekrar Murat’?n yara??n? emip yalamaya genç çoban?n yara?? hemen kaz?k gibi oldu. Murat’?n önünde domald? o an anlad?m ki göttende siktirecek çobanlara ama am?ndan zor ald??? yaraklar? götten nas?l alacak diye merak ediyordum. Am?ndan akan menileri eliyle götüne sürüyor bir parmak iki parmak derken üç parma??n?da götüne sokarak deli?ini al??t?rmaya çal???yordu. Sonra Murat’?n yara??n? tekrar a?z?na ald?. Büyük bir i?tahla yal?yordu, a?z?nda iyice tükürükleyerek darac?k göt deli?ine dayad?. Murat’a yava? yava? sokmas?n? söyleyip eliyle kontrol ederek yava? yava? o kocaman yara?? götüne almaya ba?lad?. Kafas? girdi?inde gözünden ya?lar süzülüyordu ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu ?ekilde biraz bekledikten sonra yava? yava? itmesini söyledi. Art?k tamam? içindeydi. Al??t?ktan sonra Murat’a kökle, ay?r kalçalar?m?, parçala götümü diye diye götünü siktirdi. Murat bu sefer hemen bo?almad? kar?m? ba??rta ba??rta sikip döllerini kar?m?n götüne doldurdu. yara??n? ç?kard???nda kar?m?n götü bir müddet kapanmad? Murat’?n dölleri d??ar? s?z?yordu. Bu sefer Can geçti kar?m?n arkas?na Can’?nki çok kal?nd? kar?ma istersen vazgeç Can götünü parçalar dedim. Ama o karar?n? vermi?ti vazgeçmeyecekti. Böyle kal?n bir yara?a götünü siktirmek istedi?ini söyledi. Can yara??n?n kafas?n? küçücük deli?e dayad? yükleniyor ama sokam?yordu, kal?n yarak bir türlü girmiyordu kar?m?n darac?k göt deli?ine, Can kar?m?n kalçalar?ndan s?k?ca tutup öyle bir yüklendi ki kar?mdan ac? bir feryat koptu, avaz? ç?kt??? kadar ba??r?yordu. Da? ba??nda olmasak, bizim evde olsak herhalde bütün mahalle toplan?rd? ne oluyor diye. Can yara??n?n sadece kafas?n? sokmu?tu ama kar?m ç?kar diye bas bas ba??r?yor yalvar?yordu. Can korkudan geri çekilince yara??n?n kafas? kar?m?n götünden ç?karken ploop diye bir ses ç?kard?. Tabi kar?mdan bir feryat daha koptu. Tam vazgeçece?ini dü?ünürken, kar?m bu sefer Can’? yere yat?rd? ve sikini a?z?na alarak yalamaya ba?lad? iyice tükürükleyip ?sland???na emin olduktan sonra göt deli?ini yara??n kafas?na ayarlay?p yava?ça oturmaya ba?lad? hem ac?dan ba??r?yor hemde hepsini almak için u?ra??yordu. Ba??ra ba??ra köküne kadar alm??t?. Can’?n yarra?? gerçekten çok kal?nd? gözlerime inanam?yordum. Götünden kan s?z?yordu ince ince. Art?k al??m??t? ac? yerini zevke b?rakm??t?. H?zla üzerine oturup kalk?yordu. Zevkini ç?kara ç?kara Can’a götünü siktirdi. Sabah?n ilk ???klar?na kadar Murat ve Can’la siki?mi?ti. Ay?in iyice yara?a doymu?tu ama bir hafta götünün üzerine oturamad?. Bana gene gidelim çobanlar?n yan?na bu sefer ikisini birden am?ma götüme istiyorum. Birini am?ma di?erini götüme sokturup o koca yarraklar?n aras?nda tost olmak istiyorum diyor.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Düğün İçin Geldim Yengemi Siktim

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Düğün İçin Geldim Yengemi Siktim
Yurt dışından 4 yıl sonra ilk defa memleketime dönmüştüm.Amcam’ın büyük oğlunun düğünü olacağı için dönmüştüm yoksa dönme planı yoktu.Aslında Amcam’ı çok sevmem.Neredeyse en son 10 yıl önce görüşmüştük fakat amcamın evlenecek olan oğlu yani kuzenim benim için bir taneydi.Onu çok severdim,yurt dışındayken sürekli onunla konuşurduk bilgisayardan,telefondan ve o beni çağırınca da kıramamazlık yapmadım.Önce İzmir’e indim uçakla ve babam beni garajdan aldı.Onu da bayadır görmemiştim.Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyordu gerçekten.Çok özlemediğimi düşündüğüm babamı birden karşımda görünce elim ayağım boşaldı resmen.Ağlamamak için kendimi zor tutsamda gözümden birkaç damla yaş süzüldü.

Babam ise daha profesyoneldi.Ne kadar duygulansa bile göz yaşlarını tuttu.Şakayla karışık omuzlarımdan silkerek “Sana yurt dışı yaramış.Aslan gibi olmuşsun.” dedi.Arabaya atladık ve eve gittik.Resmen evimin yolunu bile unutmuştum.Mahalleye bir yabancı gibi bakarken bakkaldan bir adam çıktı.Bana doğru geldi ve birden sarılarak “Koçum benim be hoş geldin.” dedi.O an tanıdım onu bizim bakkal İrfan amcaydı.Ben görmeyeli çok değişmişti.4 sene de resmen saçlarına aklar düşmüştü.Biraz muhabbet ettikten sonra eve çıktım.Annem ile hasret giderdikten sonra yemek yedim ve odama çekildim.Odamı özlemiştim gerçekten biraz vakit geçirdim odamda.

Akşam yemeğine oturduk.Masada güzel bir sohbet dönüyordu.Babam “Oğlum erkenden yat şimdi.Yarın saat 6’da havalaanına gideceğiz.Oradan da Erzurum’a.Hayret sen Amcan’ı pek görmezdin nereden esti de biz davet etmeden düğüne geldin?” dedi.Bende “Amcam ile hala görüşmüyorum da kuzenim benim için farklı.Yurt dışında hep onunla konuştum.Davet edince kıramadım.” dedim.Babam “Aferin bak yurt dışına gitti ailesini unuttu demesinler.Gelmen iyi oldu.” dedi.Yemekler yendi,babam rakısını içmeye başladı.Haziran ayında olduğumuzdan balkona kurdurdu sofrasını.Bende odama gidip uyudum.Saat 4.30 gibi annem’in dürtmesiyle uyandım.Yaklaşık 30 saat ayakta kaldığımdan erken yatsam bile uyku bana yetmemişti.

Açılmak için duşa girdim ve soğuk su ile duş alıp giyindikten sonra evden çıktık.Uçak işlemlerini hallettikten sonra yaklaşık 20 dakika kalmıştı kalkışa.Kapılara yöneldik saati geldiğinde ve yerimize geçtik.Ben uçakta biraz daha uyudum.İnişe yakın Annem uyandırdı beni.Erzurum’a indik en sonunda ve taksi tutarak Amcam’ın evine gittik.Ufak bir köyde yaşıyorlardı.Zamanında babamlar Erzurum’dan göç etmişti,Amcamlar ise dedemden kalan arsaları sürmeye devam ettiler orada o yüzden gelmediler.Amcamların evine geldiğimizde selamlaşmalar bitti ve kuzenimle birlikte onun odasına çekildik.Yengem yoktu nedense evde ve bizde kuzenimle sohbet ettik.

Kuzenim sürekli bana “Sağ ol ya işlerini bıraktın ta Amerika’dan buraya geldin.” dedi.Bende “Önemli değil ya kuzenimiz bir kere evleniyor ona da gelmeyeceksek ne anladım ben o işten.” dedim.Saat 15.30 gibi kapı çalındı.Bir süre sonra kapıyı çocuklardan biri açtı.Bir kadın sesi “Geldi mi Amcan?” dedi.Kuzenim “Annemlerde geldi.” dedi.Odadan çıktık ve yengem ile koridorda karşılaştık.Yengem birden “Aslanım.” dedi ve boynuma sarıldı.Göğüslerini bana bastırdıkça ufaktan tahrik oluyordum.Yengem hala değişmemiş,hiç kilo almamıştı.Yengem Nurhan,49 yaşındaydı ama yaşını çok göstermezdi.Gerçekten süt gibi bembeyaz bir teni ve siyah saçları vardı.Göğüsleri büyük ve yaşına rağmen sarkmamıştı.Kalçaları da tam ayarında büyüklükte ve çıkıklıktaydı.Hafiften balık etliydi ama şişman değildi.

Yengem’i görünce yine bende bir hareketlenme olmuştu.Arkasından gelen kızını gördüğümde tanıyamadım.Ben en son gördüğümde küçüktü ama şimdi 19 yaşında bir kız olmuştu.İsmi Dilan’dı onunda.1.75 boylarında,beyaz tenli ve siyah saçlı yengemin aynı gençlik haliydi.Göğüsleri orta boylarda dik,kalçalarıda biraz ufak ama dolgundu.Yengemlerin evi müstakil iki katlı bir evdi ve üst katı kuzenimle gelinlerine vereceklerdi.Yengem beni salona çekti ve “Ee bakalım seni ne zaman evlendiriyoruz?” dedi.Gülümsedim ve “Daha var yenge.” dedim.Güldü ve “Ne daha varı be? 30 yaşına geldin neredeyse.” dedi.Bende “Bakarız ya daha yaşımız genç.” dedim.Yengem “Anladım senin orada görüştüğün kızlar var tabii.Evlenmek istemiyorsun.” dedi ve omzuma hafifçe vurarak güldü.

Yengem’in bu bel altı esprisine şaşırmıştım.Gerçi ortamda sadece ikimiz vardık belki yalnız olduğumuzdan mı yaptı diye düşündüm.Yengem güldükten sonra “Ben yemeğe bakayım.” dedi ve kalktı.Kalçalarını kıvırta kıvırta gitti mutfağa.Dilan’da,Yengem’de normalde türbanlıydılar ama evin içinde biz olmamıza rağmen türbansız dolaşıp,rahat kıyafetler giyiyorlardı.2 gün boyunca yedik,içtik ve en sonunda düğün akşamına geldik.Yengem dar bir mor elbise giymişti uzun kollu ve etek kısmı ayak bileklerine kadar inen.Ama dardı kalçalarının yarığı belli oluyordu rahatça.Düğünde eğlenirken bir yandan da yengemin o müthiş kalçalarını kesiyordum.

Yengem bir ara “Benimle gelsene Mert.” dedi.Evin içine girdik ve “Pastalara yardım et.” dedi.Yerdeki tepsileri alırken domalıyordu ve uzun bir süre öyle kalıyordu.Sikim yine kalktı ama yengemdir diyerek bakmamaya çalıştım.Fakat Amerika’da bile bu kadar güzel kalçalı bir kadın görmemiştim.Hemde yengem 50’sine merdiven dayamıştı.Fakat artık dayanamıyordum ve yengem ile muhabbeti hafiften sekse getirmeye çalıştım.Önceleri normal muhabbet ederken “Yenge 6 tane çocuk doğurdun ama hala vücudun harika.Nasıl koruyorsun formunu?” dedim.Eğer ters çıkarsa bende merak ettiğim için sordum diyerek geçiştirecektim ama cevap veriyorsa ilerletecektim konuyu.Yengem gülümseyerek “Bizimde kendi sırlarımız var tabii.” dedi.Tam muhabbeti ilerletecekken içeriye çocuklar girdi ve muhabbet bozuldu.O gece düğün saat 1’e doğru bitti ve ben de odama girdiğimde hemen soyunup yatağa attım kendimi.

Fakat uyuyamıyordum.Yarrağım kalkık bir şekildeydi ve uyutmuyordu beni.Sürekli kendini hatırlatıyordu.Saat 2’ye yaklaşmışken yan tarafta kuzenim ve karısının sevişme sesleri bana gelince iyice zıvanadan çıktım.31 çekmek için kalktım ve lavaboya gidecektim ki kapıyı açar açmaz yengem’i bir sandalye ile kuzenimin kapısının önünde otururken buldum.Yanına gittim ve fısıldayarak “Yenge ne yapıyorsun bu saatte burada?” dedim.Yengem “Kuzenini dinliyorum.” dedi.Bende “Niye?” dedim.Yengem “O işi iyi yapıyor mu diye.” dedi ve güldü.Bende “Burada bekleme çok.Amcam’ın ihtiyaçları vardır belki.” dedim.Gülerek “Ah! Ah! Amcan emekli oldu o işten.” dedi.Yengem gerçekten profesyoneldi ben onu sıkıştırayım derken öyle laflar söylüyordu ki ben şaşırıyordum.

Türbanlı yengemde böyle laflar beklemezdim asla.Yengem ben bir şey diyemeden “Ama senin ihtiyaçların var her halde.” dedi ve gözüyle sikimi gösterdi.Eşofmanımın altından kabak gibi belli oluyordu.Yengem’e “İhtiyacım var ama karşılayacak kız yok.” dedim.Yengem gülümseyerek kalktı ayaktan ve elimden tutarak “Gel.” dedi.

Odama girdik ve yengem kapıyı kilitleyip direkt dudaklarıma yumuldu.Yengem’in bu şekilde cesaretli olacağı aklıma bile gelmezdi.Öpüşerek yatağıma kadar gittik ve sırtüstü yatağa attım kendimi.Yengem de kucağıma oturduktan sonra dudaklarıma yapıştı tekrardan.Uzunca bir süre öpüştük.Ellerim yengemin büyük kalçalarındaydı ve yanaklarını doyasıya okşuyor,sıkıyor ve tokatlıyordum.Yengem öpüşmeyi bitirince üzerimdeki atleti çıkartıp kenara attı ve göğüs uçlarımı hafiften emdi.Sonra ayağa kalktı,beni de kaldırıp duvara sırtımı dayadı ve eşofmanımı boxerımla birlikte indirip çıkarttı.Sikimi tutarak “Ooo bizim yeğende iyi yarrak varmış.” dedi ve emmeye başladı.Yengem resmen bir porno filmi yıldızı gibi sikimi emiyordu.

O kadar iyi emiyordu ki resmen boşalmamak için zor tutuyordum kendimi.Yengem ellerini taşaklarıma götürüp okşamaya başladığında tutamadım ve ağzına boşaldım.Yengem döllerimi yutmaya başladı ama çok boşalınca bir kısmı ağzından aktı.Onları da toparlayıp yuttuktan sonra gülümseyerek bir daha sikime yumuldu.Çok kısa bir süre emdikten sonra ayağa kalktı.Arkasını döndü ve “Fermuarımı indir.” dedi.Fermuarı boynundan tam beline kadardı.Yavaş yavaş indirdiğimde yengemin bembeyaz sırtı karşımdaydı.Yengem,elbisenin omuz kısımlarını indirince elbise üzerinden kaydı gitti.Siyah bir sütyen ve siyah bir külot vardı altında.Önce sütyenini çözdüm.Yengem’i kendime doğru döndürdüm ve göğüslerini emmeye başladım.

Yengem beni göğüslerine doğru bastırıyordu.Ben de boğulacak gibi olsamda emiyordum o yumuşacık beyaz göğüsleri.Yengem “Oohhhh.” diyordu ben daha fazla azıyordum.Daha sonra yengemi dayanamayıp birden bacaklarından tutarak kucağıma aldım ve duvara yaslayıp yine göğüslerini emmeye başladım.Yengem gülüyordu ve “Hadi koçum.” diyordu.Göğüslerini bıraktığımda yengem hemen yatağa koştu.Sırt üstü yatarak “Külotumu çıkart aslanım.Hadi yengenin amını yala.” dedi.Külotunu çıkarttığımda amcığı kaymak gibi karşımdaydı.Tüy bile yoktu üzerinde ve emmeye başladım.Yengem o anda “Ihhh! Ahhh!” diye inledi.Yengem inledikçe ben daha hızlı yalamaya başladım.

Yengem türbanını çözecekken “Dur,çözme yenge.” dedim.Sinirli bir şekilde baktı ve “Yenge deme bana.” diyip tokat attı.Bende ona “Çözme aşkım.” dedim.Güldü ve “Tamam aşkım.” dedi.Yengem’in amını 10 dakika yaladım ve yengem anca orgazm oldu.Fakat öyle bir boşaldı ki resmen çarşaf su oldu.Yengem’in amından akan zevk suları ile yatağım ve suratım yıkandı resmen.Yengem uzun süredir boşalmıyordu anlaşıldığı üzere.Boşalması bittiğinde “Ohh!” dedi ve “Hadi aslanım sik karını.Parçala.” dedi.Sikimin damarlı iyice belirginleşmişti ve patlayacak gibiydi.Hemen rahatlamam lazımdı ve sikimi yengem’in amına birden soktum.Yengem “Ahhh!” diye bağırınca ağzını elimle kapattım.Yengem bir yandan değişik sesler çıkartıyordu ama gözleri dönmüştü zevkten.

Bir süre sonra alışınca ağzını açtım.Yengem inlerken bende hızlı hızlı amına giriyordum.Öyle zevki en güzel kadından almadım Amerika’da.Resmen yengem’de ki gizli hazine’yi bulmuştum.Yengem’i sikerken “Kuzen sen yanda karını sikiyorsun,bende burada ananı sikiyorum.” dedim.Yengem iyice zevke gelerek “Sik koçum sik,dağıt kuzeninin anasının amını.” dedi.Artık iyice küfürlü konuşmalarımız artıyordu ve 15 dakika sonra yengemin amına işer gibi boşalmıştım.Yengem’in amına akıttığım döllerle 1.5 çay bardağını doldururdum.Boşalmam bitince ikimizde “Ohh!” dedik.Resmen zevkten dört köşe olduk ikimizde ama yetmemişti bu.Yengem’in yanına uzandım ve “Dünya varmış aşkım,acayip rahatladım.” dedim.

Yengem “Süperdi.” dedi sadece.İkimizde soluk soluğayken yan taraftan biraz inleme sesi geldi.Kuzenim boşalmıştı.Yengem gülerek “Bizimkilerde boşaldı.” dedi.Gülüştükten sonra tekrardan yengem’in üzerine çıktım ve “Götünden sikebilir miyim aşkım?” dedim.Gülerek “Tabii.” dedi.Yengem domalma pozisyonuna geçti.Kalça yanaklarını ayırdığımda karşımda göt deliği duruyordu.Hemen tükürükleyip biraz parmakladım.İki parmağımda rahatça girmeye başladığında bırakıp götüne dayadım sikimi.Bastırmamla birlikte yengem “Ahh!” dedi.Türbanını çıkartıp attım ve siyah saçlarını elime dolayıp yastığa bastırdım.Yengem’in götünü hızlı hızlı sikerken bir yandan da kalçalarına tokatlar atıyordum.

Hiç bitmesin istiyordum ama boşalacağımı anladığımda içinden çıktım ve kalçalarına doğru boşalmaya başladım.Kalçalarını da dölledikten sonra kendimi yatağa sırt üstü attım.Resmen eriyip bitmiştim.Yengem kalktı ve dölleri iç çamaşırına sildikten sonra üzerine elbiseyi geçirip “Ben gidiyorum.” dedi.Dudağımdan öperek odamdan çıktı ve bende uykuya daldım.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Komşunun sapık oğluna ders !

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Komşunun sapık oğluna ders !
Annemin arkadaşı yan binaya taşınmıştı. Önceden de arada bir giderdik ailece. Sonraları ziyaretler sıklaşmaya başladı. Beni de yanlarında götürür, asosyal ve gerizekalı bulduğum çocuklarıyla takılmamı ve nedense onu dışarıda arkadaşlarımla, kızlarla filan gezdirmem yönünde sürekli baskı yaparlardı.

Çocuk benden 3-4 yaş küçük, hiç evden çıkmayan, sürekli bilgisayar karşısında zaman geçirip, internette gezinen, oyun oynayan biriydi. Hiç bir ortak noktamız da yoktu. Fakat kendimi keşfedeli çok az zaman olmuş, ulan belki bunla bişiler denerim, belki gizli gaydir filan diye kendimi motive etmeye başlamıştım.

Yine bir akşam üstü içkiye gittik, sonrasında da yemeğe kalacaktık. Şarap içiyorlardı, bana da ikram ettiler. 1-2 tane içince şaraptan hızlıca sarhoş oldum. Yemek faslı filan derken biraz daha içtim. Çocuk da bi tane bira içti yemekte. Büyükler geyiğe girince biz de içeri odaya kaçtık. Hiç anlamadığım ve dinlemediğim bilgisayar muhabbetini hı hıı diye geçiştiriyordum.

Kafam iyice kırılıp da artık bu sevmediğim çocuğa farklı bakmaya başladıkça farkettim de sırf biz gelicez diye giyinmiş hali aslında hiç fena değildi. Zenginlerdi, üstü başı iyi markaydı, kendisi değil ailesi yapardı alışverişi. Yusyuvarlak ve çıkık bir götü, renkli gözleri ve yapısı fena değildi. Ben bunu ince ince incelerken, aklıma geldi, ‘ne lan bu bilgisayar internet sürekli, bana biraz karıdan sexten bahsetsene lan’ dedim. Ne konuşayım ki o konuda çok deneyimli sayılmam ama hayatım porno vew 31le, resimlerle, vs ile geçiyor dedi. Aç da seyredelim diyince, bana dev porno arşivinden bişiler göstermeye başladı.

Benden 10-20 yaş büyük kadınların pronolorını açıyor, bu çok iyi filan diyordu. ‘Ne lan bunların hepsi annem yaşımda’ diyip iyice ezdim. Hiç ilgimi çekmediği gibi lan hiç şansım da yok diyodum. Zaten abazalıktan deliriyodum, daha erkeklerle 1-2 deneyim yaşamıştım, fazlasını istiyodum. Bir de bu pornoları görünce iyice moralim bozulmuştu.

Beni hep etkilemeye çalışıyordu. Ona göre cool, gece ve sosyal hayatı olan, popüler bir tiptim. ‘Dur o zaman sana çok farklı bişiler göstericem’ diyince, hadi bakalım ne gösterebilirsin ki filan diye iyice tersledi. Meğer bana eve gelip giden, temizlikçiden annesinin arkadaşlarına kadar kadınların çektiği gizli fotoları göstericekmiş. Göt, bacak, domalmış kadın, donu gözüken benim de tanıdığım annemin bir başka arkadaşı. Tam salaktı. Bunlardan zevk alıyordu resmen. Gösterirken siki de kalkmıştı biraz. Gerçekten çok önemli bir şey gösterip beni etkilediğini filan sanıyordu.

Ben böyle seviyorum filan diyip savunmaya geçti. Beyinsiz olduğu için, benim iğneli laflarımı anlamamış, üstelik, eli sikinde hala annesinin arkadaşlarıyla fantezilerinden bahsediyodu. Kim bilir benim annemi de düşünüyordu. Ben de fırsatı bulmuşken ve zaten aklımdaki senaryodan uzaklaşmışken küfür edip eve gidicektim ki aklımda bi anda şimşekler çaktı. Bunları sizinkiler görür veya duyarsa nolur lan dedim.

Manyak mısın, deli gibi dayak yerim, bilgisayarı filan saklarlar bi daha da naparım bilmiyorum dedi saf saf. İyi dedim, benim de bazı sapık fikirlerim var fakat seninki kadar değil, aç da adam akıllı bir porno seyredip beraber 31 çekelim dedim. Sıradan bişi açtı, kapıyı kitledik, biri gelse kapının kitli olmasına anlayış gösterebilecek bir ailesi vardı.

Pantalonlarımızı sıyırdık. Çocuk bilgisayar sandalyesinde ben de yatakta oturuyordum. Güzel ve büyük sayılabilecek bi siki vardı. Beklemiyordum. Ayağa kalkıp pantolonunu tam indirsene dedim. Sorgulamadan kotuyla donunu indirdi. O sırada götünü gördüm ve zaten sikim elimde boşalacak gibi oldum. Ayakta 31 çeksene daha iyi oluyor dedim. Öyle mi hiç denemedim, deyip ayakta devam etti.

Ben de götüne bakıp 31 çekiyordum artık dayanamadım, gözüm dönmüştü. Kılsız ve yusyuvarlak götlü güzel ve yakışıklı sayılabilecek bir çocuk 1 metre mesafemde ayakta çıplaktı. Ve ‘bana bak !, eğer istediklerimi yapmazsan şimdi gider annemlere senin diğer arkadaşlarının fotolarını çektiğini söylerim’ dedim. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Hiç arkadaşı da yoktu, ortak bir tanıdığımız da. Annesine filan zaten söyleyemezdi.

Öylece kaldı. Niye böyle bişi yapasın ki dedi. Çünkü canım öyle istiyor ve yanıma oturup benimkini eline alacaksın dedim. Saçmalama, ben gay diilim filan dedi. Ben de diilim zaten bu gay olmak da diil sadece bana yardım edicen ben de sesimi çıkarmıcam gördüklerimle diyerek ikna ettim. Tıpış tıpış kalktı, cidden korkmuştu. Belki de o da istiyordu, emin olamadım. İsteksizce eline aldı.

Arkama yaslandım. Şimdi 31 çekmeye başla dedim ama aynı kendine yapar gibi yapacaksın diye de üsteledim. Biraz canımı yaksa da fena değildi. Öyle değil böyle yap filan diyerek düzeltiyordum. Kotu hala aşağıdaydı. Götüne bakıyordum. Siki inmişti. Ne o hoşuna gitmedi mi dedim. Hayır tabii ki dedi. Hoşuna gitsin gitmesin ben boşaiıncaya kadar devam edicen artık dedim.

Devam ediyordu. Başını tutup sikime doğru bastırdım. Engel oldu. Yok artık filan yapamam diye fısıldadı. Biraz daha zorladım ve sonra bir anda kendini bıraktı ve emmeye başladı. Başta küçük küçük yalamalar sonra benim bastırmamla yarısından fazlasını almaya başladı. Sikinde hareketlenmeler de oldu, kalkıyordu. Çok şaşırmıştım ve artık zorlamıyordum. Kendi kendine yapıyordu. Bir elim sikimin dibinde diğer elim boştaydı. Diğer elimle önce boynunu sonra sırtını sonra da götüne doğru elimi indirdim.

Götünün içine parmağımı soktuğumda irkildi ama sesi çıkmadı. Ya mecburiyetten ya da hoşuna gittiği için yapıyodu. Seni sapık dedim, bak sapıklık böyle yapılır işte diyerek götünü parmaklıyordum. Bu sırada artık dayanacak halim kalmamıştı ve bir anda patladım. Geleceğimi hissedince bir anda kendini yana çekince ben de yatağına duvarına her yere boşalmaya başladım. Nefes nefeseydim. Ağzını sildi, bir kısmı da ağzına gelmişti. Hiç birşey olmamış gibi kalktı üstünü toparladı.

Ben hala titriyor, bir taraftan da hafif bir utangaçlıkla beraber amacıma ulaşmış olmanın tatminiyle kızarmış şekilde sırıtıyordum. Üstümü yorgana sildim ve toparlandım. Aramızda kalacak herşey merak etme dedi. Hele ki söyle ben de bunları babana anlatırım diyerek boş bir tehdit salladı. Öylece kalktık, sırayla tuvalete girdik sonra da içeri bizimkilerin yanına geçtik.

Bıyık altından bunu kesiyor, ince ince sırıtıyor bi taraftan boşalmanın verdiği pişmanlıkla cesaretime hayret ediyordum. Hiç yüzüme bakmıyor, göz göze gelmemeye çalışıyordu. Resmen annemin arkadaşının oğlunu götürmüştüm. Üstelik fantezi dolu bir yöntemle. Sonraki maceramız da onlar bize geldiğinde oldu. Bu sefer gözünün yaşına hiç bakmadım, sonraki hikayede anlatıcam.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Esrayı Yazlıkta Önlü Arkalı !

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Esrayı Yazlıkta Önlü Arkalı !
Merhaba Arkadaşlar. Ben İlkay.
Daha önce burada size ilk hikayemi yazmıştım.
http://xhamster.com/user/BMW35/posts/473555.html

Şimdi size yazacağım hikaye çocukluk aşkım Esra ile aramda geçen ve yıllar süren sikiş hikayelerimden biri…
Orta okul zamanı mahallemize taşınmışlardı. O zamanlar mahallenin bütün erkekleri adeta esra için yarışıyordu. Ama hiç bir zaman aramızda en ufak bir temas olmadı. Zaten o zamanlar yaşlarımız ve zamanın gereği şimdiki kadar rahat sevişme sikişme muhabbetleri dönmüyordu…
Esra’yı size anlatmak istiyorum. 1,70 Boylarında Düz ve Sarı Saçlı, Açık Tenli Büttün Vucud hatları yerinde afet bir hatun… Lise zamanları aynı otobüste denk geldiğimiz zamanlarda azda olsa muhabbet ediyorduk ama o yıllarda öyle uzaktan bakışlarla geçti. Aradan yine yıllar geçti artık okul hayatları bitmiş iş hayatları başlamıştı. Bi ara tesadüf facebooktan buldum Esrayı ve ekledim. Böylece sohbet etmeye başladık yıllar sonra. Hayatında kimse yoktu. Yıllar geçtikçe dahada güzelleşmiş tam bir manken olmuştu. Benimde iş güç sahibi olmam kendime ait arabamın olması onu oldukça etkilemişti ki bana olan tavırlarından konuşmlarından para avısı olduğunu hissetmeye başladım ama benim için önemi yoktu sikişelim yeter diyordum !
Artık numaralarımızı almış sürekli mesajlaşıyorduk ve görüşme kararı aldık. Ama henüz sevgili değildik. Bir pazar kahvaltı etmek için çıktık evden. Güneşli ama Kış günüydü. Nereyi istersin dedim ? Çeşme tarafları güzel olurdu dedi. Aklıma mordoğandaki yazlıkta bunu sikme hayalleri canlanmaya başladı ama neyse. Esra Gerçekten arabaya bindiğinden beri sikim hareketlenmeye başlamıştı kudurtuyordu beni ses tonu bile. Neyse çeşmeye geldik, kahvaltımızı ettik vs. Biraz limanda dolaştık baya samimiydik. El ele tutuşmasakta arada belini tutuyor çok yakın yürüyorduk birbirimize. Sonra güzel bi cafe de oturduk sohbet ederken dahada samimileştik. Ve bir anda dudaklarımız birleşti. O anı ömrüm boyunca bekledim sanki. Çok güzel öpüyordu. Neden nasıl oldu anlamadık ama öpüşüyorduk. Bir anda bıraktık. Elimi tuttu başını göğsüme dayadı. Çok mutluydum artık sevgiliydik ! Üstelik ilk adımı o atmıştı ( Bayılıyorum ilk adım kızlardan gelince ). Sonra bana sizin burda yazlığınız mı vardı dedi ? Tabi mahallede herkes yakındı birbirine ve bilirlerdi malını mülkünü. Hayır dedim burda değil mordoğanda var. Güzel mi diye sordu niyetini anlıyordum, evet çok güzeldir denize sıfır manzarası harikadır dedim. Hatta gel gün uzun oraya gidelim istersen. Oda hemen tamam dedi. Ve artık kapalı bir mekana girebilecektik Esra ile. 1 saatlik bir yoldan sonra yazlığa geldik. Zaten yazlığın 1 anahtarı hep bendedir. Bizim yazlık tam burunda etrafında kısa mesafede başka yazlığı olmayan tam denizin üzerinde harika bi manzarası görüntüsü vardır. Esra bunu görünce Oha ! Burası mı dedi. Evet dedim. Hiç burdan gitmesekte olur yani dedi bende bana uyar çocukluğumdan beri seni bekliyodum hayatıma dedim güldü. Ve içeri girdik. 3 kaltı olduğu için alt kattan itibaren başladım gezdirmeye. En üst katın terası vardır. Çıktık oraya ve denizin o güzel manzarasını seyrederken Esraya arkadan sarıldım belinden tutup boynundan öptüm. Sikim iyice sertleşmeye başladı. O mükemmel kalçalarına bastırıyordu beni kendine çekerek. Altında beyaz daracık bir pantolon vardı. Artık anlamış olmalıydı niyetimi. Sonra dönüp bana sarıldı ve bu ke tam aramızda önünde hissetmesi için öpüşürken ben bastırıyorumdum. Sonra durup bişeyler varmı içecek diye sordu. Olmazmı diyip alt kata indim buzdolabında bulunan viski şişesinden ikimize birer kadeh doldurdum. Zaten ev kurulu esyalı 4 4 lük bir yazlıktı. Tekrar yukarı terasa çıktım. ve o kadehleri şerefe derken bana aşkımıza dedi. Şok olmuştum. Esraya aşık değildim ama yıllarca en çok onu sikmeyi istemiştim. Viskiler biter bitmez tekrar öpüşmeye başladık. Terastan içeri girdik. Alt katın yatağı direk denize bakıyor. Mükemmel bir görüntüsü vardır. Esra’yı yatak odasına götürdüm.Oda biraz serindi klimayı açtım. Ayakta öpüşürken beni yatağa doğru ittirdi. Ve bende sırt üstü uzanıp onu seyretmeye başladım. Üzerindeki çeketi çıkarttı. Daracık sarı bir badisi vardı göğüsleri tıpkı portakal gibi beliriyordu. Yavaşça o şekilde bana doğru geldi. Üzerime doğru çıktı. Başımı ellerinin arasına alıp öpmeye başladı. Kucağımdaydı ve mükemmel keyifliydi. Ellerim artık o yıllardır hayalini kurduğum kalçalarının üzerindeydi. Pantolonunun üzerinden kalçalarını okşuyordum. Oda taş gibi olmuş sikimin üzerinde iler geri haraket ettiriyordu kendini. Sonra ellerimi badisinin içine sokup südyeninin askılarını çıkarttım. Oda tek hamlede badisini ve südyenini çıkardı ! OF! Onlarda neydi öyle. 1 -2 saniye anca bakabildim ve yumuldum. Ağzımda parçalayacak gibi emmeye uçlarını ısırmaya başladım. Ellerimlede oksuyordum onları. Sonra bunu yana yatırıp üzerine cıktım. Oda o arada benim üzerimi çıkarttı. Sonra ellerini pantolonumun düğmelerine götürüp yavaşça açmaya başladı. Aynı anda bende onunkini açmaya çalışıyordum. sonra önce onun pantolonunu çıkardım. Altında beyaz bir tangası vardı. Mükemmel görünüyordu herşey. Bembeyaz teni pürüzsüz ve tüysüzdü. Sonra benim sadece pantolonumun düğmesi ve fermuarı yarım açık Esra altımda ben direk bacak arasına girdim ve onu yalamak için deliriyordum. Tangasını elimle kenara kaydırıp o minicik ve mis gibi amcığını öpmeye yavaşça yalamaya dilimi etrafında gezdirmeye başladım. Esranın beni normal konuşmasında bile tahrik eden o sesi o an inleyerek dahada kudurtuyordu. Bana -Ohh Erkeğimm Harikasın… Gibi laflar ediyordu. 10 dakika kadar amını dilimle siktim. Ve boşaldığını hissettim sonra saçlarımdan tutup kendine doğru kaldırdı. Dudaklarıma yapışıp bir eliyle fermuarımı tamamen açmaya çalışıyordu. Sonra beni altına alıp kendi üzerime çıkarken pantolonumu ve boxerimi çıkartıyordu aynı anda öpüşerek. Sonra beni kocaman olmuş sikim eline geldi ve Ohaa bu ne böyle kocaman dedi. ( Abartmıyorum 17-18 CM ve oldukça kalın ) tam sana göre dedim güldü. Ve eliyle sıvazlamaya başladı. Bana bir bakışı vardı ki o an tam bir orospu gibiydi. Ve boynumdan itibaren öperek aşağı indi. KAsıklarımı emmeye başladı. Çok profesyoneldi onu yönlendirmem gerekse aynı bunları yapsın isterdim. Ve sikimin yanlarından öperek kafasına kadar çıktı orayada öpücük kondurdu. Sonra hafifçe tükürdü üzerine ve bir anda hepsini almaya çalıştı yarıdı kaldı zorladı biraz daha soktu boğazına girdiğini hissediyordum. O anki sesi bile çıldırtıyordu beni. Sonra hızlıca emmeye sikimi yalamaya başladı. Muhteşem yalıyordu. Hiç durmadan yavaşlamadan sürekli vakumluyordu. Ben bunla yıllarca hayal kurarken bunca zaman defalarca bunu yapmış hemde başkalarıyla ! Neyseki artık sıra bendeydi. 10 dakika kadar emdi sikimi. Bana hoşuna gitti mi kocacım dedi. Harikasın dedim. Üzerime çıktı. Sİkimin üzerinde amını hareket ettirmeye başladı oyun oynuyor beni deli ediyordu. Sonra kalçalarını tutup yavaşça oturmasını sağladım. Esra kucağımda o kadar harika duruyordu ki en sevdiğim pozisyonu bana mükemmel bir zevk yaşatarak sunuyordu. Sİkimi içine almaya başladı, biraz dardı sıcacık ve sulanmış amcığı bana çok zevk veriyordu.Bir kaç git gel sonrası tamamını alması için bende alttan yukarı destek oluyordum. Ve artık köküne kadar almıştı sikimi amına. Amının duvarlarını hissediyordum adeta. Ve hızlanmaya başladı bir yandan üzerimde zıplıyor elleriylede taşaklarımı okşuyordu arkadan. Bende o muhteşem göğüslerini okşuyordum. Ve sonra onu kaldırıp tersten oturttum sikimin üzerine. O harika kalçaları gözümün önünde sikimi amından içeri alıyordu ellerim kalçalarındaydı esra deli gibi inliyordu bende öyle. Çevrede kimse yoktu nasıl olsa. O deniz manzarasını izlerken sikimin üzerinde bende denize karşı onu sikiyordum ve hersey harikaydı. Sonra esra yoruldu ve hadi altına al beni aşkım dedi. Kaldırıp yatırdım altıma. Sikimi bacaklarının arasından amına doğru götürürken bir bacağını omzuma atmaya çalıştı yardım ettim. Bir bacağı omzumda diğeri yerde amına girip sikmeye başladım. Esra gerçekten çok iyi sikişiyor ve yataktaki uyumu beni çok mutlu ediyordu. Ben iyice hızlanıp boşalmaya yaklaşmıştım gelmek üzereyim dedim. üzerime boşal dedi. Ve amından çıktığım gibi göbeğine boşaldım. Göbeğindeki pierciing i döllerimkle kaplanmıştı. Sonra yanına uzandım. oda 1 dakika kadar bekledi ve kalkıp temizlendi. Sonra yanıma uzanıp Birer sigara yaktık denize karşı.. Yatağımızın önü full cam ve denizdi. aradan 15- 20 dakika geçti ve Esra tekrar sikimle oynamaya başladı ben buna doyamadım bu nasıl birşey dedi. Ve yine aldı ağzına adeta şov yapıyordu. Çok geçmeden kocaman yaptı yine. Sonra kalkıp bunu domalttım. O kadar güzel götü vardı ki vucut kıvrımları saçları vs. Kalemle çizilmiş gibiydi. O güzel kalçalarının arasında amına doğru girmeye başladım yine. Baş parmağımla arkada deliğinin etrafında gezinip nabız yokluyordum. Ben onu siktikçe çığlık atar gibi inliyordu. Parmağımı gezdirmem hoşuna gitmiş gibiydi. Birazcık baskı yapmaya başladım arka deliğine. Hiç itiraz etmiyordu. İstiyor gibiydi. Parmağımın ucunu soktum bastırdım hala keyif alıyordu. Hemen amından çıktım kalçalarını öptüm okşadım sonra yastığın birini karnının altına koyup bunu yüz üstü yatırdım. O güzel götü dışarı doğru çok güzel çıkmıştı. Üzerine doğru uzanıp amına sokup çıkartmaya başladım. Sonra arka deliğine dayadım biraz nazlanır gibi oldu ama istiyordu. Elimle sikimin kafasını arka deliğine bastırmaya başladım mükemmel bi zevkti buda. Ve kafasını inleye inleye aldı içine. Ve yavaşça bastırmaya başladım. Azıcık girdikten sonra ile geri yaparak en sonunda hepsini sokmaya başladım götünden sikiyordum artık Esra yı. Bir inlemesi vardı ki porno filmlerde duyamazsınız o derece. Bunu 5 6 dakika daha böyle sikerken elimde amını okşuyordu alttan. Ve artık boşalmak üzereydim. Götüne sonuna kadar soktuğum an boşalmaya başladım. Ve inleye inleye son damlasına kadar içine akıttım. Ve öyle kalıp üzerine yığıldım hala içindeydim. Ve yavaşça sertliğini kaybederken sikim içinden çıkıp yanına uzandım. Yine bi sigara keyfi ve duş vaktıydi… O gün duştan sonra bişeyler atıştırıp tekrar farklı şekillerde sikiştik Esrayla. Yılların biriken isteği vardı. O gün güzel bir başlangıç yapmıştık. Zaman içinde hemen haftada 4-5 kez buluşup arabada benim iş yerimde günlük kiralık evlerde yazlıkta vs sikişiyorduk. Esra paraya düşkündü. Sürekli haftalık para veriyordum ona. neredeyse 1 yıl böyle devam etti. Sonra sıkıldım ve ayrıldık. oda evlendi. Ama facebookta arkadaşız hala ara ara muhabbet edip eski günlerden konuşuyoruz. Kocasına aşık değil ve yatakta hala beni istediğini söylüyor. Yakın zamanda tekrar sikişicez bunu istiyoruz ikimizde…

Beğeni veya yorumlarınıza göre bu yaşadığım ilişkileri yazıcam yine. Hoşçakalın…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Etrafımı saran kadınları sırayla

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Erkek dediğin senin gibi güçlü kuvvetli olur diyor du evdeki kadın ilaveten.
info akşam yarım kaldı hadi devam edelim bende aç karnamı dedim önce kahvaltı yapalım evde iç çamaşırları ile geziyorlardı sekse hazır bekliyorlar bende tabi daha kendime gelemedim ama mutfakta o harika kalçaları görene kadar

Bana çok güzel sikiştimi ve güçlü olduğumu söyledi.
sabahakadar ponula olacağımı annemle yengem kendi kendilerini tatmin etmelerini istedim çünkü bensenle olacakrım.
Dedim.
Yarım saat geçtikten sonra yengem kahvaltı yapalım dedi.
Bende tamam diyerek beraber escort bayan mutfağa geçtik.
O kahvaltıyı hazırlarken benimoğlan uyanmaya başladı.
Niye uyanmasın ki karşımda çok güzel bir götle am duruyor ve bana dönük olarak kahvaltı hazırlıyordu.
Bende daha fazla dayanamıyaraaaak arkasına geçtim.
Ve yarrağımı tutarak sokmaya başladım buramı yapacaz dedi.

tezgaha dayanmış ben arkasından sokuyordumBende nerede bulursam yapacağımı söyleyerek sokmaya başladım ani bir şekilde sokunba bağırmaya başladı yavaş olmamı istedi.
görükle escort Bende dahada hızlanarak gidipgelmeye başadım.
Çok güzeldi o tezgaha dayanmış ben arkasından sokuyordum.
Ben boşalmak üzereydim yarrağımı çıkartarak götüne sokmaya hazırlanıyordum ki yengem çok azıyoor lütfen şuaradan yağı al sür öyle sok dedi.
Bende hem yarrağımı hemde onun götünü yağlayarak sokmaya başladım kafası girdikten sonra çıkarmamı istedi.
Ben onu dinlemeyerek ani bir şekilde soktum götüne.

Oda bağırarak çıkar götüm yırtıldı dei bende bir şey olmaz bursa escort şmdi alışır dedim gidip gelmeye başaladım.
Alışınca oda zevk almaya başlayınca kocacım sok daha hızlı sok demeye başladı.
Daha hızlı dedi.
Bende artık bitmiştim ve götüne boşalmaya başladım.
Öğleden sonra yengeme kardeşi gelmişti yeni evli olduğu için ben çok beyeniyordum.
Adı yarendi.

Çok güzel esmer ve uzun boylu dolgun kalçalı ve götü çok hoşuma gidiyordu.
Yengem yaren gelince bana bakarak ona nasıl baktığımı anlamıştı heralde bana öyle bakmamı söyledi.
Yengem esma çay koymak için mutfağa gidince bende peşinden giderek arkasından yapışarak götünü ve memelerini okşamaya nbaşladım bir yandan da konuşuyorduk.
Bana onu çok beyendin herade dedi.
Bende evet dedim.
Onu becermek istediğimi söyledim kıskandı heralde biz yemiyoruz heralde dedi.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ettiği iltifatları hak ettim bende

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Şirkette mesai olduğu akşam şoförle olan yakınlaşmamı anlatacağım ilaveten.
info sizlere o zamanlar işler yoğun geç çıkıyorum beni de akşamları erkeğim almaya geliyor ama aksilik olunca gelemiyeceğini söyledi bende şirketin şoförlerinden birisini çağırdım eve bıraksın diye ama adam yolda bana iltifat üzerine iltifat edince aklımdan atamadım gece tekrar aradım

filiz hanım eşiniz mesaide siz mesaide size acıyorum dedi gülüştük bana bakarak sizin gibi karım olsa evden çıkarmam hep yanında olurdum dedi benim gururum okşandı tabiki sağol dedim eve yaklaşmıştık elini bacağıma atıp okşamaya başladı bana ne olur sadece okşucam ne olur kızmayın görükle escort çok güzelsin deyip sıkmaya başladı ben korkudan sesimi çıkaramıyor dum bana dönerek bi.
raz yolu uzatalımmı dedi ben bir şey diyemedim

evi geçtik elini iyice içeri soktu amımı okşamaya başladı birden mustafa ne olur dur eve gideyim dedim bana kusura bakma filiz dedi durdu bana eğilerek öpmek için dudağıma uzandı başımı çekerek öpmeye başladı sonra arabayı çevirdi evin önünde durdu bana iyi geceler filiz dedi bende sesizce iyi geceler diyip eve girdim yatağa uzandım aklımda yaşadığım olay vardı aslında çokta hoşuma gitmişti 3 gün sonra escort bursa yine mesaideydim kapıda baktım mustafa var kocamı aradım kocacım işler çok yoğun ben gece 1 veya 2 yi bulur gelmem dedim eşim o zaman seni şöfer getirir dedi ben erken gidecem dedi saat 9 gibi mustafayı aradım beni eve bırakırmısın dedim ama izin al beni eve bıraktıktan sonra işe

dönme dedim oda tamam dedi saat 10 gibi kapıyı aradım beni eve bırakacak bir şöfer verin dedim bekçi mustafa abi eve gidecekti sizi o bıraksın dedi bende tamam aşağıya iniyorum dedim mustafa beni bekliyor ben öne oturdum hareket ettik bu sefer ben hemen mustafanın bursa escort bayan aletine elimi attım okşamaya başladım mustafa gülerek filiz azdın galiba dedi evet beni becermeni istiyorum beni biyere götür erkğim ol dedim mustafa tuzla tarafında bir otele götürdü odaya çıktık hadi sik beni otel

orospusu gibiyim sik beni diyerek yalvarıyor saat 2 ye kadar vaktimiz var her yerimi yırt diye inliyordum beni çırılçıplak soydu harikasın bebeğim bundan sonra seni hep sikecem dedi soyundu siki kocamınkinin iki katıydı off ağzıma sığmıyor amımı yalamaya başladı beni üstüne çıkardı üstüne oturdum amımı yırta yırta ilerliyor içimde sikini hissediyor dum beni altına aldı hızla sokmaya başladı öyle sert vuruyorduki kendimden geçtim birden kasılmaya başladı içime boşalmaya başladı çıkar dememe kalmadan içime akıttı eyvah korunmuyorum dedim tamam önemli değil ben sana yarın ertesi gün hapı getiririm dedi merak etme dedi tekrar sarıldı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Kocamın Ortakları

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Kocamın Ortakları
Merhaba, Adım Nazan.1.70 boyunda,57 kilo,kumral,buğday tenli,dolgun göğüslü,kalçaları arkaya doğru çıkık yani kısacası erkeklerin sikmek için can attıkları harika bir kadınım.Evliyim ve eşim Tamer harika bir erkek.Ben 27 o ise 29 yaşında.Evleneli tam 6 yıl oldu fakat hala bir çocuk yapmadık.Eşimle sevişmelerimiz genelde uzun ve güzel olur.Beni yatağa yatırır ve abartısız 1 saat boyunca amcığımın ve götümün her yerini yalar,emer,ısırır ve beni çıldırtır.

Buraya kadar herşey mükemmel ama iş sikme faslına gelince beni yeterince tatmin edemez.14 santimlik siki amımda kaybolur ve varlığını,girip çıktığını bile hissedemem.Alev alev yanan amımın içine girdiği anda hemen boşalır.O beni sikerken elimle kendimi tatmin eder ve zevk almış gibi hareketler sergilerim.Ama seks dışında mutlu bir evliliğimiz var ve onu çok seviyorum.Herşey Tamer in bir gece sevişirken benden fantezi anlatmamı istemesinden sonra başladı.

Ona nasıl bir fantezi anlatmamı istediğini sorduğumda bana “senin başka bir erkekle sikişiyormuş gibi anlatmanı istiyorum” dedi.Bunu duymak amımın ıslanmasına neden olmuştu.Ama yinede tereddütte kalmış, acaba ağzımımı arıyor diye kuşkuya kapılmıştım. Bende ona “o halde önce sen başla ben devam ettireyim” diye karşılık vermiştim.Kocam amımı yalıyor, göğüslerimi okşuyor ve bir yandan da bana “hadi karıcığım anlat bana. Kocaman yarağı olan biriyle sikiştiğini anlat” demeye başladı.

Amımı öyle büyük bir iştah ile yalıyordu ki daha fazla kendimi bastıramadım ve ona çok güzel bir sikiş fantazisi anlattım.O anda başka bir erkeği düşünerek onunla hayalimde bir güzel sikiştim.İlk defa kocamı hayalimde aldatıyordum ve inanılmaz zevk almıştım.Kimbilir bunun gerçeği nasıl olur diye düşünmeye başlamıştım.Artık her sevişmemizde ona fantaziler anlatıyor kendimi başka erkeklere siktiriyor,bazen iki yarak birden içime alıyor ve delicesine sevişiyordum.

Öyle şeyler anlatıyordumki, kocama daha fazla zevk vermeye çalışıyor,beni bir an önce başka erkeklere siktirmesi için ona zemin hazırlıyordum.Bir gece sevişirken bu amacıma ulaşmıştım.Ben fantezi anlatırken kendimden geçmiş “oooh sikin beni.yarak istiyorum….köküne kadar sokun bana…”diye inlemeye başlamış kocamda “sikiş karıcığım.Köküne kadar al içine.Bende sizi seyrederim”diye karşılık vermişti.

Artık iş fantaziden çıkmış karşılıklı konuşmaya dönüşmüştü. Ama bu fırsatı iyi kullanmak ve bir an önce başka bir erkekle sikişme fikrini gerçekleştirmek istiyordum.”Bizi seyretmek sana zevk verirmi kocacığım? Beni kıskanmazmısın?”diye ağzını aramak maksadıyla bir soru yönelttim.O da bana “kıskanırım karıcığım ama bu çok hoşuma gidiyor.Seni başka bir erkekle sikişirken izlemek kimbilir ne kadar güzel olur” diye cevap verdi.Bende ona “bu sana zevk veriyorsa senin için zevkle yaparım, hem kıskanacak ne varki ben yalnızca seni seviyorum hayatım” diye cevap vermiş bir yandanda amımı ağzına, yüzüne iyice bastırıyordum. ( sex )

Kocamın gözü önünde kendimi başka erkeklere siktirmek için can atıyordum. Biliyordum ki onu ikna ettikten sonra bu kapı açılacak ve bende başka erkeklerle, onların kocaman yarakları ile günümü gün edecektim. Hatta onun çok beğendiğim bazı arkadaşlarıyla bile sikişebilirdim.Aklıma birden bu jeton düştü.Amımı yalama faslından sonra sikme faslına geçmişti.Yine herzamanki sıradanlıkla beni sırt üstü yatırdı ve sikmeye başladı.

Bende dudaklarımı kulağına iyice yaklaştırıp “Sok Serkan, kocamın gözü önünde çatır çatır sik beni.” diye kocamın bir arkadaşının ismini söylemeye başladım. Kocamın hiç sesi çıkmıyor daha ateşli ve hızlı bir şekilde sikiyordu beni.Anladım ki o da çok zevk alıyordu.Artık durmamalıydım ve kocamın boşalmasına yakın “Kökle Serkan’ım… Amımın derinliklerine fışkırt döllerini.

Oooh erkeğim benim” dedim ve kocamda çok büyük bir arzu ile fışkırttı içime.Yanıma uzandı ve bana “Bu Serkan sakın bizim Serkan olmasın” dedi.Bende “evet kocacığım” diye cevap verdim.”Onunla sikişmek istermisin?” dediği anda kalbim duracak gibi oldu.Ama durmamalıydım ve tüm cesaretimi toplayarak “evet…Hemde çook” diye cevap verdim.”Yarın onu sana getireceğim.Yarın akşam çok seksi olmalısın.” dediği anda hem şaşırmış,hemde dünyalar benim olmuştu.

Ertesi günü iple çekiyordum.Kocam işe gittiği anda bende yataktan kalkmış,Güzelce yıkanmış,bacaklarıma ve amıma ağda yapmış, akşama doğru en seksi kıyafetimi ve siyah ipeksi iç çamaşırlarımı giymiş,yüzüme seksi bir makyaj yaparak ve kokular sürünerek beklemeye koyulmuştum.Çok geçmeden kapı çalındı ve heyecendan elim, ayağım titremeye başlamıştı.Kapıyı açtığım anda beni bir sürpriz bekliyordu. Kocamın yanında Serkan’la beraber başka bir erkek daha vardı.Anlaşılan kocam beni, aynı anda iki kişi ile sikişirken izlemek istiyordu.

Bilmiyor ki enayi kocam kendimi zevkle siktireceğim bu erkeklere. Serkan 1.85 boylarında 80 kilo,atletik yapılı esmer ve çok yakışıklı tam bir erkek. Yanındaki de ondan aşağı kalır gibi değil.Anlaşılan bu gece benim gecem olacak.Bu düşünceleri bir kenara bırakıp tatlı ve seksi bir gülücükle misafirlerimize ve sevgili kocama “Hoşgeldiniz” dedim ve hemen salona geçtik.Beni yeni misfirimizle tanıştırdılar.ismi Murat olan bu kişi de meğersem Serkan’ın ortağıymış.Ortaklıklar pekişecek ve bundan sonra kocama da ortak olacaklardı anlaşılan.

Tabii sermayede seve seve ben olacaktım.Karşılıklı hal ve hatır faslından sonra, Serkan’a özel yaptığım yemekleri hepimiz afiyetle yedik.Bu arada misafirlerimize seksi bakışlar fırlatıyor “acaba niye geldiklerini biliyorlarmı?” diye gözlerinden birşeyler okumaya çalışıyordum. Daha sonra ben mutfaktayken kocam yanıma geldi.Hemen ona büyük bir merakla “Onlara söyledin mi?”diye bir soru yönelttim.Kocam “hayır,cesaret edemedim. Sadece hadi bize gidelim,yemeği bizde yeriz.Nazan’ın aşçılığı mükemmeldir dedim onlar da geldi.”diye cevap verdi.

O iki erkeği içimde istiyordum ve sadece yemeklerini yedirip gönderecek değildim.Kocamın yapamadığı şeyi ben yapmalıydım ve elime fırsat geçmişken kendimi bu adamlara siktirmeliydim. “Merak etme ben hallederim, sen burada kal sonra gelirsin.Onlar beni çatır çatır sikerken sende izlersin tamammı kocacığım*”dedim ve salona geçtim.İki ortak yan yana oturuyordu. Yanlarına gidip ortalarına oturdum ve ikisinin sikine aynı anda ellerimi uzatarak “Bu geceyi biraz güzelleştirsek nasıl olur?*” dedim.

İkiside çok korktu ve heyecanla Serkan “Nazan! Tamer gelir şimdi ne yapıyorsun?” dedi. Bende “Korkma sevgilim. Zaten seni bu iş için çağırmıştık eve.Ama Murat’ında gelişi tam bir sürpriz oldu. Kocamın gözü önünde sikin hadi beni” diyerek siklerini pantolonlarının üzerinden okşuyordum. Bu onları fişeklemeye yetmişti.Serkan “Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu öyle değilmi Murat?Seni bağırta bağırta sikeceğiz şimdi Nazan”dedi.

Sabırsızlıkla Serkan’ın fermuarını açtım.Sikini elime alınca inanılmaz bir duyguya kaptırdım kendimi.Kocamdan sonra ilk kez başka bir sike hemde gerçek bir yarağa okunuyordum.Serkan’ın hayallerimdekinden çok daha büyük bir yarrağı vardı. Onlara yapacaklarımı kocamada izletmek için “Kocacığım gelebilirsin,herşey yolunda” diyerek seslendim.Aslında bu beni daha çok ateşliyordu.Kocamın gözü önünde sikişecektim ve o da beni sikmelerini sadece seyrederek otuzbir çekecekti.

Amcığım bir anda sırılsıklam olmuştu.Kocam geldiği anda Serkan “Tamer niye bunu daha önce söylemedin bana, inan karını zevkle sikerdim” dedi. Kocam da “Yok be dostum.Öncesinde yoktu bu duygular,baktım evlilik ve seks hayatımız monotonlaştı bizde buna karar verdik” diye yanıtladı. Kocam tam karşımıza oturdu.Ben hemen Serkan’ın sikini dudaklarıma götürüp kafasını emmeye,yalamaya başladım.Kocamın sikini sadece bir iki defa ağzıma almış bir defasında ağzıma boşalınca çok tiksinmiş bir daha oral seks yapmamıştım.Ama bu yarak bambaşkaydı ve içindeki bütün dölleri yalayıp,yutmak istiyordum.Ağzıma alabildiğim yere kadar sokuyor fakat yalnızca yarısına kadar alabiliyordum.Bu arada Murat ta benim yeni ağda yaptığım,kılsız amımı öyle bir emiyordu ki hemen vücudum sarsılmaya başladı.

Dilini amımın içine kadar sokuyor, amıma paralel götdeliğime iniyor,sırılsıklam olan amımdaki bütün suları yutuyordu.Kocama sürekli olarak yalattığım amcığım,yalatmaktan hiç bu kadar zevk almamıştı.Tamer’e artık alışmış ve dokunmalarından etkilenmemeye başlamıştım.Ama bu iki erkek benim bütün duygularımı yeniden coşturuyorlardı.Bu esnada zavallı kocamda avucunun içinde kaybolan sikini okşuyor şu anda sizin bu yazıları okuyarak yaptığınız gibi 31 çekiyordu.

Serkan’ı koca sikine bir kene gibi yapışmış resmen sömürüyordum.Ağzımı bir amcık gibi kullanıyor ve Serkan a siktiriyordum.Dilimle taşaklarına kadar yalayarak iniyor ve onu ağzıma boşaltmak istiyordum.Aldığım zevk dediğim gibi harikaydı ve bu zevkin etkisiyle ilk defa bir erkeğin göt deliğini yalamaya başlamıştım.Serkan inim inim inliyor “Ooooh…Harika bir karın var Tamer.

Hiçbir kadın bana bu kadar güzel oral yapmamıştı.Çok şanslısın dostum.” Diyerek bana ve kocama iltifatlar ediyordu. O muhteşem siki tekrar ateş gibi yanan dudaklarıma götürdüm.Alabildiğim kadar ağzıma soktum ve dışarda kalan kısmınada elimle 31 çekmeye başladım.Serkan’ın daha fazla kendisini tutamayacağını anladım. Yanılmamıştım,biraz sonra ağzıma öyle bir patladıki bütün menilerini kocamın gözlerinin içine bakarak iştahla yalayıp,yuttum.

Bu durum karşısında kocamda kendisini tutamayıp boşaldı.Artık kızgın amım yarak istiyordu ve bu vazifeyi ilk önce Murat yerine getirecekti.Murat bacaklarımın arasında yerini almış, amımın zevkten şişmiş dudaklarına sikinin kafasını sürtüyordu.Çıldıracak kadar zevk alıyordum ve “hadi erkeğim sik artık beni.Daha fazla dayanamıyorum sok içime.Söndür ateşimi sevgilim,kocamın sikemediği amımı çatır çatır sikin…”diyordum.Murat bu lafımın üzerine amıma öyle bir giriş yaptıki amımın yırtıldığını sandım.

Daracacık amcığıma kocaman sikini köküne kadar sokup sokup çıkartıyordu.İlk defa bir sikin içime girdiğini hissediyordum. Bacaklarımı Muratın beline dolamış, bu anın hiç bitmesini istemiyordum. Soktukçe ses getiriyor bağırta bağırta düzüyordu beni.Bu arada ben Serkan’ı ikinci kez hazırlıyordum.Yarağını ağzıma almış emiyordum. Kocamın siki tekrar kalkmış Murat’ın beni nasıl siktiğini daha net görebilmek için Murat’ın arkasına geçmişti. ( sex )

Murat beni domaltmış arkadan amıma hızlı bir tempoyla girip çıkıyordu.Onun amıma her sokuşunda amcığım genleşiyor,iç güdülerim kabarıyor ve sanki yeni sikicime aşık oluyordum.Onu içime boşaltmak, ılık sıvılarını içimde hissetmek istiyordum. Serkan’da beni saçlarımdan kavramış ağzımdan sikmeye devam ediyordu.Murat çok geçmeden patladı ve bütün sıvılarımı amımın derinliklerine fışkırttı.

Bende Serkan’ın ilk ağzıma boşaldığı andan sonra ikinci orgazmımı yaşamıştım.Kocam bana iltifatlar etmeye başlamış “harika sikişiyorsun karıcığım.Dölle kaplı amın harika görünüyor” diyordu
sonra Serkan sırt üstü yere uzandı.Yarağı çelik gibi sertleşmiş, damarları şişmiş,sikinin başı mosmor kesilmiş, zonk zonk atıyordu..Onu elimle tutarak amımın deliğine yerleştirdim.

Serkanın siki Murat’ın sikine kıyasla daha kalın,biraz daha kısaydı.Fakat her iki yarağın yanında kocamın siki kürdan gibi kalırdı.Ancak aperatif atıştırmak isteyenler kocamın sikiyle idare edebilirdi.Yarağı köküne kadar içime alıyor,kıvrak hareketlerle kalkıyor, kocama da iyi bir göz ziyafeti veriyordum. Ellerimle göt yanaklarımı iki yana açıyor ve acımasızca kendimi kocamın gözü önünde siktiriyordum işte. ( sex )

Sen misin bana fantezi anlattıran,bak işte nasıl siktiriyorum kendimi dercesine alıyordum yarağı içime.Bir yandanda “sik sevgilim.Hep bu yarağın hayaliyle yaşadım.Doyur beni yarağa”diye çığlıklar atıyordum. Serkan da gökte arayıpta bulamadığı bu daracacık amcığı hızlı bir tempoyla sikiyordu.Daha sonra Murat ın siki yeniden faaliyete geçmiş bu sefer ağzıma onu yerleştirmiştim.Deliklerim boş durmuyor devridaim yaparak Serkan ve Murat tarafından dolduruluyordu. Sikilecek tek bir deliğim kalmıştı o da göt deliğim.

Murat ın sikini arka deliğime almak için hazırlamaya başlamıştım bile.Bir yandanda ellerimle göt yanaklarımı iki yana açarak kocamı “götümü yala Tamer! Götümü yalamanı istiyorum. ” diye sert bir ses tonuyla uyardım.O da benim götümü bu yarağı alabileceğim kıvamda hazır etmeliydi.Kocam bu emre severek itaat etti.
Murat arka deliğimde yerini aldı fakat tüm zorlamalarına rağmen alışık olmayan götüm acıyor ve içine bir türlü sikini alamıyordu. Tamer hazır kıta hemen kremi alıp geldi ve güzelce götümün kenarlarına sürmeye başladı.Bir kadını sikişmesi için başka bir erkeğe kocasının hazırlamasından daha güzel bir şey olabilirmi? Sonra Murat’ın sikini kendi elleriyle kremledi ve kenara çekildi.Murat bu denemesinde başarıya ulaşmıştı. ( sex )

Kafasını deliğime soktuğu anda yarak kolayca kayarak köküne kadar girmişti.Şimdi iki yarağı aynı anda içime alıyor ve uçuyordum adeta.Motor pistonu gibi biri giriyor biri çıkıyor ve bana asla unutamayacağım zevkler tattırıyorlardı.Serkan sözünü tutmuş ve söylediği gibi beni bağırta bağırta sikiyorlardı.Ben bas bas bağırıyor zevkten ağlayacak gibi inliyordum.Sonra ortaklar yer değiştirdi ve ben Serkan’ın üzerine ters oturdum.Şimdi Serkan götten Murat ise amımdan giriyordu. Bu pozisyonda kocamı daha rahat görüyordum.

Onun da aynı bizim gibi gelmek üzere olduğunu anladım.Beni sikerlerken sanki dolu bir tekeri pompayla şişirmeye çalışıyorlarmış gibi sesler geliyordu. Amımın ve götümün kenarlarından iki sevgilimin menilerinin sızdığını hissediyordum.Tempo daha da hızlandı ve müthiş bir orgazm yaşadım. İki sevgilim amımı ve götümü dölleriyle doldurmuştu.Onları içimde hissetmek bana harika zevk veriyordu.Bu zevki bence her kadın hayatta hiç olmazsa bir defa tatmalı.

İçimden çıktıkları anda deliklerimin hava almaya başladığını hissettim.Götüme kocaman bir delik açılmıştı.hemen kocamı yanıma çağırdım ve “hadi yala dölleri kocacığım” diye istekte bulundum. Yine tek bir damlasını ziyan etmeden amımda ve götümde ne varsa hepsini yalattım kocama. Vakit geç olmuştu ve artık gitme saati gelmişti.Sevgililerimi kapıda uğurladım ve ikisininde dudağına teşekkür ederek kocaman bir öpücük kondurdum. (sex )

ALINTIDIR!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

eşim ölmüştü

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

eşim ölmüştü
Eşim geçen ya ölmüştü. Evdeki kıyafetleri almak için kardeşi Sevda akşam bana gelmişti. bir yandan kıyafetlere bakıyordu bir yandan topluyordu. bende yatağa oturup sohbet ediyordum. ben duygulanınca yanıma oturdu. teselli etmek için sarıldı. üzülmememi teski nederken bir yanda yanakalrımdan öptü. bacaklarımı okşamaya başladı. başta herşey normaldi. eli arada ykarı çıktıkça eşofmanın içindeki alete değmeye başladı. baksırın kenarında alet bacağa doğru uzarken eşofma nüsütnden sevda okşamaya devam etti. beni sırt üstü yatırdı ve alete doğru eğildi. kendini bana bırak dedi. şaşkındım. elini eşofmanın içine sokup aleti çıkarttı ve emmeye başladı. yüzüme tişört koydu. onu hayal et dedi. sakso sevdiğini biliyorum Lale söylemişti dedi. ve aleti emmeye başladı. güzel emiyordu. arada dili ile bodan boya yalayıp sonra tekrar ağzına alıyordu. taşşakları avuçlayıp beni iyice azdırdı. boşalıyorum deyince eşimin aksine ağzını çekmedi ve ne var ne yok yuttu. şaşırmıştım. emmeye devam etti ve aleti dik tuttu. tişörtün altından ona bakıyordum. pantolonunu ve külodu çıkartıp aleti amına sokarak oturdu. götünü çevirip amında aleti gezdiriken tişört ve sütyenide çıkarttı. küçük memesi vardıama dikti.elimi aldı memesinin üstüne koydu. o aşağı yukarı hareketlerle amını siktirirken bende memesini avuçluyordum. tişöetü kaldırıp pnu seyretmeye başladım. titreyerek boşaldı. üstümden indirip köpek pozisyonuna getirdi. gör küçüktü. artadan daracık götü izleye izleye siktim. ben vurdukça o inliyordu. amıma boşalma dedi. boşalacakken aleti ağzına verip boşaldım. akanalrı toplayıp yurru. alet idili iel temizledi. yatağa uzandık. rahatladın mı dedi. evet dedim. yanağımdan öpüp Lale ile seni konuşurduk dedi. aslında hep sana siktirmek istedim ama kardeşimle evli idin. bende evliydim dedi. ben artık evli değilim dedim. sende dulsun. kocasından ayrılmıştı. istediğin zaman gel.dudakalrıam yapıştı öpmeye başladı. Amımı yalar mısın dedi. peki dedim. bacaklarının arasına geçip amını emmeye başladım. bir yandan da parmaklıyordum. bir parmağın ıda göre sokmaya başladım. ses etmedi. götü dardı. 2 parmak sor giriyordu. amını yalarken boşladı. çevirip yüzüstü yatırdım. göt deliğini türkürükleyip hazırladım. aleti sokarken acısa da dişini sıkıyordu. yavaş yavaş girdi göte. gözlerinden yaş geldi. git gellerle alışana kadar acı iel inledi sorna zevke dönüştü. götüne artık rahat rahat giriyordum. 10 dakka götü sikip boşaldım. beraber rahatlamıştık. eşyaları toplamıştı zaten. gitmem lazım deyip toparlandı. araba ile onu eve kadar bıraktım. yol boyunca eli alette gittik.

aradan 1 hafta geçmiştiki kapı çaldı. gelen Sevda idi. kapıyı kapatır kapatmaz dudaklarıma daldı. kapının önünde öpe öpe onu soydum ve vestiyere karşı domalttım. amına alete soktum. aynada onu izleyerek sikmeye başalım. içime boşal korunuyorum artık dedi. ben amını sularken oda boşalıyordu. odaya geçtik ben yatağa uzandım o aleti emmeye başladı aleti tekrar kaldırdı ve üstüne oturdu. götü ban dönüktü. götü sallaya sallaya siktirdi kendini. sonra aleti götüne yerleştirdi yavaş yavaş oturup hepsini içine aldı. götü siktirirken patladım. aletin kenarlarından meniler sızdı. döndü onalrı yalayıp temizledi. akşam kadar seviştik.

Bayramda eski kaynanaya gittim. Sevda da evdeydi tabi. kaynata çokta n ölmüştü. Sevda mini bir etek ve askılı giymişti. kaynanaya çaktırmadan eğilip arada götünü arada memesini gösterip beni azdırıyordu. kaynana bir ara WC ye gitti. daha kapı kapanmıştı ki aleti çıkarttım gel buraya dedim . hemen boşalt beni. nnem dedi. çabuk gel dedim..sevda önümde diz çöktü ve aleti emmeye başladı. hızlı hızlı emerek boşalttı. o su içmeye giderken kaynanada çıkıyordu. Sevda sofra kurmak için mutfakta salata yaparken kaynana ekmek yok alayım dedi. dışarı çıktı. hemen mutfağa geçtim. Sevdanın arkasına geçip eteği kaldırdım. itiraz etmiyordu. külodu sıyrıp ıslanmış amına sokmaya başladım. bıçağı bıraktı iyice domaldı. Zevkten kudurmuştu. aleti amdan çıkartıp göte sokarken dişlerini sıktı. acısa da dinlemedim. acele acele götü siktim. boşaldığımda oda boşlamıştı. toparlandık. bir süre sonra kaynana geldi zaten. yemek yiyip çıktım.

arada beni ziyarete geldikçe siktim. ikimizde hayatımızda memnunduk. başka sevgililerimiz olsa da arada buluşu sevişiyorduk.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Alıntı – Genç Kaynanamla Önce Sanaldan Sonra Anald

admin No Comments

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Alıntı – Genç Kaynanamla Önce Sanaldan Sonra Anald
Yürüye yürüye kaynanamın evine vardığımda saat 23:00’e geliyordu. Binanın kapısı kapalı olduğundan zile bastım. Az sonra zilin yanındaki minik hoparlörden kaynanamın korktuğunu belli eden sesi geldi, “Kim o?” diye. Bu saatte birini beklemediğinden çalan zil onu korkutmuştu. “Benim, Orhan!” dediğimde, “Orhan?” dedi şaşırarak. “Hayrola, ne oldu?” deyince, “Ya açsana kapıyı, soru sorup durma!” dedim karşılık olarak. Kapı cızırdayarak açıldı az sonra, ben de içeri girdim. Merdivenleri ağır ağır çıkarken kaynanamın kapısı açıldı.

Beni görünce, “Hayırdır, ne oldu?” diye sordu merakla. “Geç içeri, içerde konuşalım!” dedim ayakkabılarımı çıkartırken. Meraklı ve tedirgin gözlerle bakarken peşinden içeri girip kapıyı kapadım. “Ne oldu Orhan, bu saatte ne işin var burada, Arzu nerede, kavga mı ettiniz yoksa?” diye nefes almadan soruları sıralayınca, “Yok be ne kavgası, Arzu yattı, kahveye gidiyorum deyip buraya geldim!” dedim. Sonra da, “Geç otur şöyle, konuşacaklarım var seninle” dediğimde, “Ne konuşacaksın?” diye sordu koltuğa oturmadan önce.

“Arzu ile arandaki mesele ne? Bu akşam aradın onu, seninle konuşmak için arka odaya geçip kapıyı kapattı, ne oldu?” diye sordum. “Bizim aramızda!” dedi. “Ne var aranızda sizin, söylesene!” dediğimde, “Ha!” dedi şaşkınca. Sonra da, “Yok, bir şey yok, ne olacak ki, ana kız arasındaki mesele!” dedi. Benden gizlediği bir şey olduğu çok açıktı. “Ne işte, o mesele ne, aranızdaki konu ne söylesene!” dedim yanıt olarak. “Seninle bir ilgisi yok!” derken sözünü kesip, “Ya benimle ilgisi var yada yok, ben onu sormuyorum, nedir sizin derdiniz, ne var aranızda?” dedim tepki göstererek.

Derin bir iç geçirdi önce, söylesem mi söylemesem mi diye kararsız kaldıktan sonra, “Tamam ama benden öğrendiğini belli etme ona!” dedi önce. Sonra da merak ettiğim meseleyi anlattı: “Salim yaşarken kardeşinden on bin lira borç almıştı. Karşılığında da senet imzalamıştı. Kardeşi senetsiz vermem demişti. Bunun beş binini geri ödedik, senetlerini aldık ama sonra hastalanınca kaldı. Salim ölünce kaynım (Yenge ben o kalan parayı istemiyorum, borcun falan yok!) dedi. Ama eltim bugün o kalan parayı istediklerini söyledi. E siz istemiyoruz demiştiniz, ne oldu böyle deyince (Bizim de durumumuz sıkışık, zor durumdayız!) falan filan bir sürü laf edip durdu. (Vermezsen o senetler halen duruyor, onları işleme koyarız!) deyince de başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Senetlere beni kefil olarak yazmışlardı. Ağzıma geleni söyleyip çıktım…” dedi.

“Arzu’yu da bunun için aradım. Sen bana o parayı ver Orhan’dan gizli, ben sana parça parça öderim dedim. Ama yanaşmadı, (Benim param yok!) dedi. Olduğunu biliyorum, senden aldığı paraları biriktirip bankaya yatırdığını biliyorum, ama yanaşmadı parayı vermeye. Seni de aramak istemedim, bana zaten destek oluyorsun bir de bunun için arayıp rahatsız etmek istemedim. Kader’i aradım ben de, durumu anlattım, (Tamam, sen merak etme ben veririm!) dedi sağ olsun. O gönderecek bana parayı. Ben de Selime’ye verip senetleri alacağım…” diye ekledi.

Anlattıkları fena halde canımı sıktı. Kayınbabamın kardeşi ve eltisi Selime’ye küfrettim. Yaptıkları şerefsizlikti. Ancak karımın yaptığı da başka bir şerefsizlikti. “Arasana beni, ne diye Arzu’yu arıyorsun, böyle şeylerde bana haber ver!” dedim. “Ne bileyim, çekindim!” deyince kalkıp yanına oturdum. Elimi omzuna atıp, “Ya güzelim, biz artık neyiz seninle, karı koca değil miyiz?” diyerek yanağından öptüm. Kaynanam utangaç bir genç kız edasıyla kendini geri çekmeye çalıştı önce, sonra da, “Arzu bilmiyor buraya geldiğini, di mi?” diye sordu.

“Dedim ya, kahveye gidiyorum dedim, zaten yattı o, sabaha kadar uyanmaz!” dediğimde, “Niye bu kadar erken yattı?” diye sordu bu sefer. Ona (Sikiştik, sonra da yattı!) dememek için, “Bugün yaş günü kutlamasında yorulmuş, onun için!” diyerek yanıt verince, “Haa!” dedi kaşlarını kaldırarak.

Sarı puantiyeli bir pijama ile beyaz bol bir tişört vardı üzerinde. Kumral saçları sırtına dökülüyordu. “Ayrıldığımızdan beri çok özledim seni, şunun şurasında kaç saat oldu ama burnumda tütüyorsun!” diyerek dudağının kenarından öptüm. Utanmış gibi, “Ben de!” dedi gülümseyerek. Beyaz boynunu öptüm, etini emdim. Kaynanamın çok hoşuna gitmişti, ancak, “Gitsen iyi olur Orhan, Arzu kalkıp arayabilir!” dedi dudaklarımı boynundan çektiğimde. “Uyanmaz o, söyledim ya sana, korkmana gerek yok!” dedim.

Ancak kaynanam korkusunu üstünden atamıyordu bir türlü. Sürekli benzer sözlerle gitmemi istiyordu. “Birer kahve yap da beraber içelim önce, ondan sonra giderim!” dediğimde, “Tamam!” dedi itiraz etmeden ve kahveyi yapmak için mutfağa geçti. Gitmek gibi bir niyetim yoktu, ama onu da ürkütmek istemiyordum. Birkaç dakika sonra elinde bir tepsiyle geldi. Kahvenin yanına iki de küçük lokum koymuştu. Yan yana oturmuş orta şekerli kahvelerimizi içerken kaynanamla kızlarım hakkında konuştuk.

Sonunda kahvem bittiğinde, kaynanam, “Hadi Orhan!” dedi kalkmam için. “Ya niye kovmaya çalışıyorsun beni?” deyince, “Kovma falan değil, bu saatte burada olmaman gerek!” dedi. “Ya sen benim kayınvalidem değil misin, ne olmuş, ben de senin damadınım, yabancı mıyız?” dediğimdeyse, “Orhan konuşturma şimdi beni!” dedi elindeki kahve fincanını sertçe tepsiye koyarken. Geriye yaslanıp, “Bu gece seni sikmeden şuradan şuraya gitmem!” dediğimde, “Tövbe tövbe!” dedi başını sallayarak.

“Orhan delirdin mi sen, hadi bak saat kaç oldu!” dedi eliyle de kalkmamı işaret ederek. “Valla ben çok ciddiyim, hiç öyle gitmek gibi bir niyetim yok!” dediğimde bu kez gözlerini üzerime dikip uzun uzun baktı. Ardından da, “Sen bunun için geldin buraya değil mi, aranızdaki meseleyi merak ettim falan filan yalan!” deyince, “Eh, o da var tabii, senin tadını almışım bir kere güzelim, aklımdan çıkmıyorsun ki!” dediğimde, gülümseyerek, “Sapık!” dedi.

Kaynanamın beden dilini çözmüştüm. Bu gülümsemesi onun da en az benim kadar sikişmek istediğinin işaretiydi. Elini tutup öptüm. “Nerde yapalım, senin odanda mı?” dediğimde yüzü ciddileşti ve sert bir sesle, “Tövbe tövbe, kocamın yatağında olur mu?” dedi. “Kocan mı kaldı, adam ölüp gitti!” deyince, “Ya git işine, manyak mısın nesin?” dedi tepki göstererek. “Tamam o zaman, Tufan’ın odasına gidelim!” dediğimde yumuşar gibi oldu. “Hadi gel bakalım!” dedim ve elinden tutup kaldırdım. Birlikte Tufan’ın odasına geçtik.

Tufan askere gittiğinden beri hiçbir şey değişmemişti odada. Her şey o günkü gibi duruyordu. Tek kişilik yatağa bakıp, “Göt kadar yatak bu, nasıl olacak bunun üstünde?” dediğimde kaynanam sessiz kaldı. Doğru söylediğimi o da biliyordu. “Senin odana gidelim!” deyince bu kez itiraz etmedi. Kaynanamın büyük yatak odasının kapısını açtım. Büyük pencerenin perdelerini henüz çekmemişti. Işığı yakmadan önce kalın perdeleri sıkıca çektim. Kaynanam ışığı açtı, hareketlerinde heyecan ve tedirginlik vardı.

Kayınbabam ile evlendikleri gün fotoğraf stüdyosunda çektirdikleri büyük, çerçeveli bir fotoğraf yatağın başındaki duvarda asılıydı. Kaynanam henüz 17 yaşındaydı evlendiğinde. Beyaz kapalı gelinliğinin içinde tüm güzelliği, canlılığı ve tazeliği ile kocasının elinden tutmuştu. Kayınbabam ise 30 yaşındaydı. Siyah gür saçları, kalın bıyıkları ve boynuna taktığı büyük kırmızı papyonu ile komik görünüyor ve eski zamanın taverna şarkıcılarına benziyordu.

“Şunu kaldırsana!” dedi heyecanını gizleyemeyen bir sesle. Yatağın üstüne çıkıp büyük fotoğrafı aldım duvardan. Fotoğrafı duvara dönük şekilde yaslarken kaynanam da eskimiş makyaj masasının üzerinde bulunan birkaç fotoğrafı kaldırıp çekmecelerden birine koydu. Bunlarda da rahmetli kocası, Tufan ve Arzu vardı. Sonunda her şey tamam olmuştu.

Karşımda ne yapacağını bilmez halde dururken, “E hadi soyunsana!” deyince, “Tamam!” dedi fısıltıyla. Ben üstümdekileri çıkarırken o da önce pijamasını ardından da tişörtünü çıkardı. Altına krem renkli slip külotla sutyen giymişti. Slip külot kasıklarını sıkmış, amının etli dudaklarını ortaya çıkartmıştı. “Güzelmiş çamaşırların, nerden aldın?” diye sorunca, “Arzu almıştı anneler gününde.” dedi. Benden gizli almıştı demek ki. “Hadi ya?” dedim şaşırarak ama Arzu’nun bu davranışı hoşuma gitmişti. Az sonra külotunu ve sutyenini de çıkarıp yanıma uzandı.

Kaynanamın yatağı bizimkinden de genişti. “İnsanın böyle yatağı varken boş kalması doğru olmaz!” dedim. Yanaklarını öpüp memelerini avuçlarken, kaynanam, “Bundan sonra sen doldurursun o zaman!” dedi sağ elini aşağı atıp yarağımı tutarken. Daha birkaç dakika önce (Kocamın yatağında olmaz!) diyen kaynanam şimdi 180 derece tersini söylüyordu. Ama beni çok mutlu etmişti bu sözleriyle. Dudaklarını emerken karşılık veriyor, yarağımı daha sıkı tutuyordu. Memeleri elledikçe balon gibi şişip büyüyordu sanki. Eliyle 31 çektiriyordu yarağıma. Bense memelerini emmeye başlamıştım bu sırada. Etli uçlarını emiyor, ısırıyordum durmadan. Kaynanamın kısık sesle çıkardığı zevk iniltilerini duyuyor, sıcak nefesini yüzümde hissediyordum.

Sağ elimi memelerinden çekip amına attığımda amının çoktan sulandığını, sikilmeye hazır hale geldiğini gördüm. Ancak aklımda götü vardı, bu gece onu götünden sikecektim. “Götten yapalım!” dediğimde, “Olmaz!” dedi tepkiyle. “Tamam demiştin gündüz, niye itiraz ediyorsun şimdi?” deyinceyse, “Hazır değilim!” dedi. “Güzelim korkmana gerek yok, ben her şeyi ayarlarım, sen çekinme, rahat ol, kendini bana bırak yeter ki!” dediğimde önce sessiz kaldı. Saçlarımı okşadıktan sonra sağ dirseği üzerinde doğrulup korkulu gözlerle baktı. “Canımı yakma!” dedi fısıltıyla. “Korkma!” dedim yanağından öptükten sonra.

“Yüz üstü uzan sen!” deyince yavaşça yaptı dediğimi. “Bacaklarını aç!” dediğimde de itiraz etmeden yerine getirdi. Dolgun ve beyaz göt yanaklarını kavradım, bir süre avuçlayıp sıktım. Onları iki yana ayırdığımdaysa beklediğim manzara karşımdaydı. Kaynanamın kısa siyah kıllarla kaplı göt deliği hemen önümdeydi. Eğildim, dilimi uzattım ve terli göt deliğinin ağzına hafifçe değdirdim. Kaynanam irkildi önce, başını yana çevirmiş bana bakıyordu. Göt deliği temizdi, herhangi rahatsız edici bir koku yoktu şansıma. Aynı şeyi bir kez daha ama bu sefer bastırarak yaptığımda kaynanamın göt yanakları sertleşti. Kısa siyah kıllar dilimin ucuna minik birer iğne gibi batmıştı.

Bir kez daha göt deliğini dillediğimde kaynanamdan bu kez hafif bir inilti çıktı. “Hoşuna mı gitti?” diye sorunca, “Bi tuhaf oldum!” dedi. Dilimi bu kez daha uzun ve bastırarak tuttum göt deliğinde. Deliğin ağzını külahtaki dondurmayı yalar gibi yalıyordum. Kaynanam ellerini iki yana açtı, yüzünü bastırmıştı yatağa. Bana bakmaya çalışıyordu. Birkaç sefer daha yaptıktan sonraysa, kaynanam, “69 yapalım, ben de seninkini ağzıma alayım!” deyince, “Vay, sen 69’u nerden biliyorsun?” diye sordum gülerek. Kaynanam doğrulurken, “Sen de beni iyice kör cahil belledin herhalde!” dedi alınmış gibi.

Ben yatağa sırtüstü uzanırken o da ters şekilde üzerime çıktı. Kaynanamın sulu bir şeftaliye benzeyen etli amıyla dil darbelerimle iyice ıslanan göt deliği ağzımın ucundaydı şimdi. Amının koyu pembe, etli dudaklarını parmaklarımın ucunda sıkarken kaynanam yarağımı ağzına almıştı bile. Yarağımın kafasını emiyordu nazikçe. Sol eliyle yataktan destek alırken sağ eliyle kavradığı yarağımı emiyor, kafasını dilliyor bazen de ağzına dibine kadar almaya çalışıyordu. Bense ayırdığım amının içini dilimle ve ağzımla dolduruyordum. Amının sıcak ve yağlı zevk sıvıları dilimi kaplıyordu. Göt deliğini de ara ara dillemeye devam ediyordum ama asıl ilgi alanım şimdi kayganlaşmış ve vıcık vıcık sulanmış amıydı.

Karımla yaşadığım sikişin üzerinden çok zaman geçmemişti, ama şimdi annesinin yatağındaydım. Babasından kalan kutsal yatakta annesini sikecektim. Kaynanamın yoğun ve ıslak saksosu yarağımı daha da sertleştirirken amının ıslaklığı da her geçen saniye çoğalıyordu. Dilimi amının kızıllığına sokmuş, derin ve geniş boşluğun içinde gezdiriyordum. Ara sıra göt deliğine attığım dil darbeleri kaynanamın sıkı göt yanaklarını taş gibi sertleştiriyordu. Göt yanaklarına birkaç şaplak attım, hamur gibi sıkıp yoğurdum. Bu anlarda kaynanam başını kaldırıp indiriyor ve yarağımı daha çok alıyordu ağzına. Harika bir duyguydu. Derin derin somuruyor, emiyordu yarağımın kafasını. Sağ elini şişen taşaklarımın üzerinde gezdiriyor, onları hafifçe sıkıyor, okşuyordu.

Kıllı göt deliğini her iki başparmağımla ayırdım. Deliğin içi gündüz kızarmış gibi görünüyorken şimdi koyu bir karanlığa bürünmüştü. Kaynanamın bu pozisyonda sarkan memeleri kasıklarıma, bacaklarıma değiyordu. Ancak saksoya ara verdiği bir anda yarağımı iki memesinin arasına aldı. Memelerini sallayarak yarağıma çarptırdı ardından. “Harikasın!” dedim keyifle.

Amının etli dudaklarını daha bir iştahla emmeye başlarken sağ başparmağımı da götüne soktum. Parmağım kolayca ilk boğumuna kadar içine girerken kaynanamın dolgun göt yanakları bir sertleşip bir yumuşuyordu. Bundan zevk aldığını görüyor, hissediyordum. Kalçalarını, sırtını ve belini okşuyor, göt yanaklarında gezdiriyordum sol elimi. Götündeki parmağımı ileri geri oynattıkça göt deliği açılıp genişliyordu. Amını dillemeye, emmeye de devam ediyordum yine.

Kaynanam bu ara doğruldu ve yüzüme oturur gibi bir vaziyet aldı. Amı ağzımla bütünleşmişti şimdi. Götündeki parmağımı çıkardım. Amını dilleyip emerken göt yanaklarını avuçlayıp sıktım. Bu sırada o da boş durmayıp amını ovalıyordu hararetle. Bir yandan da fısıltılı zevk iniltilerini çıkartıyordu. Amı yağ sürülmüş gibi kaygan ve bir kor gibi yakıcı haldeydi. Yüzüme oturmuş halde kendini ileri geri sallıyordu. Zevk denizinde yüzüyordu kaynanam. Ancak bu anlarımız, “Sik beni aşkım, hadi sik beni!” sesleri ile kesintiye uğradı. Kaynanamın alev alev yanan bedeni yarağımla buluşmak için sabırsızlanıyordu. Öne doğru eğildi önce, sonra da doğrulup kalktı.

Yarağım demir bir sopa gibi kalkmış, havaya dikili halde sallanıyordu. Kaynanamın saksosu ve zevk sıvıları ile ıslanmıştı. Kaynanam yüzünü bana dönerek üzerime oturur gibi çömeldi, yarağımı sağ elini arkaya atarak kavrarken amına hizaladı. Yarağım amına girerken, “Götten istiyorum ben!” dedim. Ancak kaynanam sert ve otoriter bir sesle, “Önce amımın yangınımı söndür!” dedi. Yarağım amına tamamen girdiğinde ise, “Ufffff!” diye sağlam bir inilti döküldü dudaklarından. Saatler sonra yarağım yeniden amındaydı. Kim bilir kaç zaman sonra kendi yatağında bir yarak amıyla buluşuyordu. Ama şimdi bir fark vardı, önceki yaraklar kocasınınken şimdiki damadınındı.

Kontrolü kaynanam almıştı eline. Götünü kaldırıp indiriyor, üzerimde ileri geri yaylanıyordu. Dizlerini yatağa dayamış, ellerini de başımın iki yanından bastırmıştı yatağa. Hareket ettikçe memeleri de oynuyor ve yüzüme ufak tokatlar atıyordu. Kaynanamın hareketleri hızlandıkça ‘Şop şop şop!’ sesleri de çoğalıyor, büyük odanın içinde yayılıyordu. Eski ve büyük yatak da ağır ağır sallanıyordu. Tepemizde yanan çiğ sarı ışığın altında kaynanamın bembeyaz vücudu ter damlaları altında parıldıyordu. İkimiz de zevkle inliyorduk. Ara sıra ellerimi göt yanaklarına atıp onu biraz havaya kaldırıyor ve alttan büyük bir güçle pompalıyordum amına. Kaynanamın iniltileri çoğalıyor, bir yandan da, “Uhhhh, Orhhaaann, sikkk, aşşşkıımmm, sikkk!” diye diye söyleniyordu. Sert sikilmekten hoşlanıyordu kaynanam.

Arzu’nun amına boşalalı çok zaman olmamıştı. O nedenle yeniden boşalmam gecikiyordu. Bu durum kaynanamın hem hoşuna gidiyor, hem de, “Yoruldum, gelmedin mi daha?” diye söylenmesine sebep oluyordu. “Sen geldin mi?” diye sorduğumda inlemelerinin arasında, “Eveettt!” dedi uzun bir haykırışla. Kaynanam boşalmıştı ama fark etmemiştim bunu. Sonunda daha fazla devam edemeyecek hale geldiğinde durdu. Yarağım halen amındaydı. Üzerime iyice eğildi. Memelerini uzun uzun emerken alttan çalışmaya başladım. Kaynanam yarak darbelerimle öne doğru kaymamak için elleriyle omuzlarımdan tutunuyordu sıkıca. Şiddetli ve yoğun ‘Şop şop şop!’ seslerinin arasında osuruğa benzer sesler gelmeye başlamıştı amından.

Kaynanam inim inim inliyordu ama sebebi acı değil aldığı tarifsiz zevkti. Ben de inliyor, zaman zamansa, “Kocan da böyle siker miydi seni?” deyip duruyordum. Ancak kaynanamın bu soruma cevap verecek hali yoktu. Sonunda götüne girmeyi beklerken sarsıla sarsıla amına boşaldım kaynanamın. Boşalırken de pompalamaya devam ettim. Hareketlerim zirve noktasına gelmişti, çıldırmış gibi sikiyordum kaynanamı. Ancak o bundan çok büyük zevk alıyordu.

Boşalmam sona erip de durduğumda kendini bıraktı. Dolgun ve yapılı vücudu hamur gibi yumuşamıştı. Vücudunda kemik kalmamıştı sanki. Avuçlarımın altında, kollarımın arasında etini hissediyordum fazlasıyla. Götüne birkaç şaplak attıktan sonra kalktı üzerimden ve kendini yatağa bıraktı. Sarıldık sıkı sıkı. Terden sırılsıklam olmuştuk. “Çok güzeldi!” dedi başını göğsüme koyarak. “Götten istiyordum ama gene amından siktirdin!” dediğimde, “Olsun, günler çuvala mı girdi?” dedi gülümseyerek. Sessizce yatarken memelerini sıkıp yoğurdum bir çocuğun oyun hamuru ile oynaması gibi. O da sertliğini kaybedip inişe geçmiş yarağımı okşuyordu.

Birkaç dakika sonra, “Burada banyo yap, evde yaparsan Arzu şüphelenebilir!” dedi. “İyi tamam!” derken kendisi kalkıp banyoya geçti. Bir dakika kadar sonra kapıda belirdi, “Gel hadi sıcak su akıyor!” dedi. İstemeye istemeye kalkıp banyoya geçtim. Kaynanam küçük elektrikli şofbeni açmış, plastik büyük bir kovaya sıcak suyu dolduruyordu. Oturma teknesindeki tabureye oturduğumda kovadan aldığı sıcak suyu üstüme döktü. Bir life bolca kalıp sabundan sürdükten sonra çocuğunu yıkayan bir anne gibi beni yıkayıp temizledi.

Yıkanmam bittiğinde, “Geç şimdi, ben seni yıkayayım!” dedim, ama kaynanam, “Ben yıkanırım, sen kurulan hemen, üstünü giyin!” dedi. Kenarları sökülmüş, büyük ve kalın bir havluyu uzattı. Bununla iyice kurulandıktan sonra yatak odasında duran kıyafetlerimi giyindim. Kaynanamsa külotunu ve tişörtünü giymişti. “Yarın sabah bize gel kahvaltıya, tamam mı?” diyerek yanağından öptüm. “Tamam, bakarım!” dedi gülümseyerek. “Bakarım falan deme, gel işte. Saat 10’da gel, güzel bir kahvaltı yapalım!” dedim itirazla. “Tamam, gelirim!” dedi bu kez ve ardından, “Hadi geç kalma sen, dikkat et!” diyerek kapıyı yavaşça açtı.

Son bir kez dudaklarından öptükten sonra çıktım. Arkamdan kapıyı yavaşça kaparken sessizce merdivenlerden indim. Binadan çıkınca serin hava yüzüme çarptı. Eve dönmeden önce mutlu ve keyifli bir halde yürüdüm sokaklarda. İlk defa milli olan bir delikanlı gibiydim.

Eve geldiğimde vakit gece yarısını geçiyordu. Yavaşça açtım kapıyı. Arzu ve çocuklar mışıl mışıl uyuyordu. Artık güzel bir uykuyu hak etmiştim. Soyunup girdim yatağa. Ama kaynanamla gün içinde yaşadıklarımı düşünmekten gözüme uyku girmiyordu bir türlü. Sonunda uykuya daldığımda saat dörde geliyordu…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

 porno izle bursa escort canlı bahis canlı bahis bahis siteleri canlı bahis bahis siteleri betting sites sakarya escort sakarya escort sakarya escort adapazarı escort sakarya escort sakarya escort bayan diyarbakır escort diyarbakır escort