Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Merhaba arkadaş lar adı m Emre size 15 gü n ö nce yaş amı ş olduğ um hikayemi anlatacamm hikaye deyip geç meyin gerç ekten doğ rudur.Ben 21 yaş ı ndayı mm Taha die arkadaş ı mı n kı z kardeş indee uzun zamandı r gö zü m wardı ç ü nkü 17 yaş ı nda olması na rağ men ç ok gü zell gö ğ ü s dekoltesi we gö tü tam tadı mlı ktı ı her gü n onu gö rdü ğ ü m zamann umarı m bu kı zı ilerde bir gü n sikerim hayaliylee yaş ı yordumm ama arkadş alar gerç ekten gü zel fiziğ i wardı ı .Neysee aradann 3 4 ay geç tii kı zı nn ö ss sı nawı yaklaş tı ı annesi de kı zı m emre abinn ders ç alı ş tı rsı nn sanaa bak sı nawa az kaldı ı emre abinn ü niwersitede okuyo az buç uk bi bilgisi wardı rr kı z da çanakkale escort tamam dedi anne sö ylerim emre abiye dedii we sö yledi banaa tamam dedim betü ll ders anlatı rı m sanaa iç imdenn dedim allahı m hayallerime kawuş uyorum herhalde.kı zla birlikte ders ç alı ş mayaa baş ladı k her geliş inde mini etek okull eteğ i we dar gö mleğ i wardı ı bi yandan ona ders anlatı yorumm bi yandann hem bacakları naa hem de gö ğ ü s dekoltesine bakı yordumm neyse aradann bi kaç zaman geç tii bu bacakları na baktı ğ ı mı anlladı we o sı ra elimi yawaş ca bacakları nda gezdirdimm emre abi napiyosun dedii sus dedim dersine bak senn elimi bacakları ndan yukarı ya doğ ru getirdim we amı na nevşehir escort tuttum o sı radaa kendinden geç tii emre yapmaa dedii betü ll seni istiyorumm dedimm yaa benim olursunn ya da senii tü m mahalleye rezil ederim derimm we mecbur kabul etti biz dersi bı raktı kk betü lü n dudakları na yapı ş tı mm ç ok ateş lice ö pü yordum onu nerdeyse yiyecektimm bi yandan ö pü yorum bi yandann etek altı ndan ç orabı nı ç ı karı yordum biliyorum o da ç ok zewk alı yorduu dudakları ndan baş layarakk amı na kadar yarı m saat yaladı m onuu o ç ok istediğ im dekolte gö ğ ü sler artı k benimdii betü l emre abii yapma dedikç ee ben artı kk daha da azgı nlaş ı yordumm we ü stü ndeki van escort herş eyi ç ı kardı mm o da artı kk kendini bana bı raktı ı sikimi o daracı k amcı ğ ı naa soktumm 5 dakikaa ç ı karmadan amı nı siktimm betü l ağ lamaya baş ladı acı dann ama sonra o da zewkinde olduğ unda iç inn ağ lamaya bı raktı ı bi yandan amı nı sikiyordum bi yandann ağ zı naa boş alı yordumm sonraa ters ç ewirek gö tü nü sikmeyee baş ladı mm yaklaş ı k her pozisyondaa siktim onuu amı ndann baya kann geliyorduu artı k bu kadar yeter dedimm sanaa we her ders ç alı ş mayaa gelincee miini etekk we askı lı giyeceksinn dedimm arkadaş lar her derse geliş tee 15 dakika ders anlatı yordum ardı ndan baş lı yorduk sexee o da artı kk sexe dü ş kü n biri olmaya baş ladı ı wee her fı rsat bulduğ umuzda sewiş iyordukk gerç ekten mü kemmel fiziğ i wardı ı artı k hayalim gerç ek olmuş tu we mutlu olmuş tumm arkadaş lar sex yapmak isteyenleri bekliyorum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 escort kadıköy izmir escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort ensest hikayeler ankara escort beylikdüzü escort esenyurt escort erotik film izle izmir escort kartal escort maltepe escort izmir escort bayan gaziantep escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort kayseri escort kocaeli escort kocaeli escort ankara escort kocaeli esgort bursa escort