Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Size bundan 1 y?l önce ya?ad???m olay? payla?mak isterim önce kendimden bahsedeyim. ad?m mehmet 18 ya??nday?m 180 boyum var ve 80 kiloyum. birgün evdeydim ve can?m s?k?ld? evde bo?tu üstümüzde yengemle amcam oturur neyse yengeme ç?kay?m sohbet filan derken zaman geçer diye dü?ündüm. yukar? ç?kt?m amcam i?teydi yengem kap?y? açt? temizlik yap?yordu neyse içeri geçtim salonda televizyon izler gibi yaparken onun yerleri silerken e?ildi?inde ç?kan pembe kulodunu seyrediyordum ve bu onun fark?nda de?ildi,henüz. neyse bu böyle devam etti bir süre ve terlemi?ti ve üstündeki gömle?inin dü?melerini biraz daha açt? ve art?k sütyenini ve gö?üsleri ortadayd?. yengem i?ini bitirdi yan?ma geldi, terli terli oturdu yan?ma bende kalm?? sikimi saklamakta güçlük çekiyordum ve bana sordu bir?ey içermisin tarz?nda bende dedim su varsa al?r?m oda güldü tabiki var dedi gitti getirdi içtim. sonra ben banyoya giriyorum dedi sen tak?l dedi ç?kar?m birazdan.yendem banyoya girdikten sonra bende kap?y? hafif aralad?m onu izlemeye ba?lad?m pantolonmdan ç?kard?m sikimi art?k ta? gibi olmu?tu ve 31 çekmeye ba?lad?m yengem memelerini filan elleyip duruyordu bu arada yengemin memeleri dolgundur bay?l?r?m onun memelerine neyse yengem bana do?ru döndü ve o müthi? k?ll? am? kar??mdayd? ve ben art?k bo?al?cak gibi olmu?tum ve art?k yengemi ne olursa olsun bugun sikmeliyim diye dü?ünüyordum bi an dald?m ve kenidime geldi?imde yengem beni farketmi? bana mehmet ne yap?yorsun sen diye ba??rmaya ba?lam??t? ve ben korkudan oturma odas?na yani televizyonun yan?na kaçm??t?m ama s?k?m bir türlü inmiyordu ve pantolunum içine sokamy?rodum sokmaya çal??t?g?mda ac?yordu yengem dustan ç?kt? ve bornozuyla geldi kar??ma oturdu bana k?zmaya ba?lad? bende elimle sikimi kapatmaya çal???yorum bir taraftan bende korkudan bir?ey diyemiyordum yengen birden bana sormu?tu senin k?z arkada??n yokmu diye sordu bende kekeleye kekeleye yok dedim sonra hafif bir gülümsedi peki hiç seks yapt?nm? diye sordu ve ben adeta ?ok olmu?tum bende o gune kadar hiç seks yapmam??t?m bende hay?r dedim. yengem hafif bir tebessümle yan?ma yakla?tt? ve sikimi tutmaya ba?lad? ve bana seni bu durumdan kurtaral?m dedi. bende heycanlanm??t?m sanki kalbim duracakt?. yengem e?ildi a?z?na almaya ba?lad? ve o s?cac?k a?z? beni kendmden geçirmi?ti okadar çok güzel emiyordu art?k dayanam?yordum bo?al?cakt?m yengeme söylemedim ve birden bo?ald?m tüm gücümle a?z?na yengemde hepsini yal?yordu döllerimin diliyle sikimin ucundaki döllerle oynuyordu bu beni iyice ç?ld?rtm??t?.yengem hepsini bana gösterdi a?z?ndakilerini ve yuttu sonra a?z?n?n kenarlar?nda kalanlar?n?da yalad? hiç ziyan etmedin onlar?da yuttu.bana sende ne çok bo?ald?n a?z?m alm?yacakt? az kals?n dedi. sonra burda olmaz gel yatak odas?na geçelim dedi bende toparlan?p eve gitmeyi dü?ünüyordum yengemin teklifini hiç dü?ünmeden red etmeyip geçtik yatak odas?na yengem ustundeki bornozu yere att? ve gördü?üm o muhte?em manzara kar??nda adeta ?ok olmu?tum o dolgun gö?üsleri beni azd?rm??t? ve yine kalt? sonra yata?a uzand? s?ra sende dedi bana k?ll? am?n? gösterdi. bende ba?tan hiç am yalamad???m için i?renç filan diye diye dü?üyordum ama yalamaya ba?lad?ktan sonra fikirlerimin hepsi de?i?ti o muhte?em k?ll? am?n? yalarken inlemye ba?lam??t? bende zevk almaya ba?lam??t?m dilimi h?zl? h?zl? hareket ettirip onu dahada azd?r?oydrdum sonra bu hadi a?k?m daha h?zld? diye inliyordu bi traftan kafam? bast?r?yordu bi taraftanda memesini ok?uyodu. bende iyice h?zlanm??t?m sonra bi anda titremeye ba?lad? ve suratima bo?ald?. sonra biraz y???ld? kald? oyle yata?a ama benimkisi hala dim dik duruyordu bende memleriyle oynamaya ba?lam?lt?m s?k?yordum yal?yordum ve muhte?emdi.yengem 10 dakika sonra filan birazdaha canland? ve yataktan kalkt? beni yata?a yat?rd? ?imdi derin derin nefes al dedi sak?n hemen gelme gelice?in zman uyar içime bo?alma yoksa bunu herkese söylerim dedi. bende tamam dedim ve üstüme ç?kt? yava? yava? üstüne oturmaya ba?lad? o am?n?n s?cakl??? beni kendimden geçirmi?ti ve ben hayk?rmaya ba?lam??t?m art?k o da yava? yava? git gel yap?yordu bende kalbim duracak gibi atmaya ba?lam??t? ve 1 dk sonra olan oldu art?k gelmi?ti ve bunu yengeme söylemem gerekiyordu yengemde hava girmi? gözlerini kapam?? yuzude tavanada do?ru çevrili ?eklinde z?pl?yor. dedim yenge ben geiliyorum oda hemen indi üstümden getirdi memelerini sonra sikimi ald? memelerine do?ru s?vazl?yordu ve art?k patlamak üzereydim ve bir homurtuyla bo?ald?m. ve y???ld?m yata?a art?k enerjim kalmam??t? yengem sikimde kalan dölleri temizlemek için yal?yordu bende yorgun bir biçinmde y???lm??t?m yengem yan?ma yatt? süperdin dedi bende gö?üslerindeki döllerimin yava? yava? ak???n? izliyordum sonra yengemle banyo yapt?k sonra o gündür böyle ayda bir filan gidiyorum i?imizi halledip geliyorum evime tekrar. yengem çok iyi biri ne zaman azsam yara??m? am?na al?yor üstünde z?pl?yor yengem bence dünyadaki en güzel seks yapan kad?n.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 maltepe escort ankara escort sakarya escort sakarya escort diyarbakır escort rize escort urfa escort yalova escort antep escort hatay escort haymana escort ağrı escort giresun escort batman escort tekirdağ escort diyarbakır escort edirne escort aydın escort afyon escort porno izle bursa escort canlı bahis canlı bahis bahis siteleri canlı bahis bahis siteleri bahis siteleri sakarya escort sakarya escort porno izle eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort gaziemir escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort sakarya travesti ankara escort